Mobile arcade game

Michał Jerzy Kamiński

Abstract

The object of this thesis is mobile arcade game implemented using Unity game engine. The first part of the thesis presents an analysis of the global mobile game market. The characteristics of several popular titles designed for phones and tablets have been presented. Basing on them the author has created a list of features that in his opinion have a great influence on the attractiveness of the described games. One of the examples is Bushnell's principle stating that games should be easy for players to learn and at the same time are hard to master. In the next part of the thesis a full description of the implemented arcade game has been presented. The design of the application meets the principles observed during the analysis of popular titles. The game was inspired by a classic "ball maze", in which the aim of the player is to tilt the maze in such a way that all the balls placed inside will get to the centre of the board. The goal of the project was to create a game on a mobile device with similar rules and expand it with a variety of game modes. In the last part of the thesis the technical characteristics of the mobile devices and their limitations have been presented. It covers topics such as: touch screen, accelerometer, and computing power. Moreover, a brief description of the game engines is presented. It contains the definition of a game engine and some examples, including Unity, which was used for the implementation of the game. The next chapter presents characteristics of some key gameplay elements such as random maze generation or device movement mapping. Moreover, it explains the basic definitions related to Unity and how to compile and run the application.
Diploma typeEngineer's / Bachelor of Science
Diploma typeEngineer's thesis
Author Michał Jerzy Kamiński (FEIT)
Michał Jerzy Kamiński,,
- Faculty of Electronics and Information Technology
Title in PolishGra zręcznościowa na urządzenia mobilne
Supervisor Rajmund Kożuszek (FEIT / IN)
Rajmund Kożuszek,,
- The Institute of Computer Science

Certifying unitFaculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unitThe Institute of Computer Science (FEIT / IN)
Study subject / specialization, Informatyka (Computer Science)
Languagepl polski
StatusFinished
Defense Date09-02-2017
Issue date (year)2017
Internal identifier14/17 (2270)
Reviewers Rajmund Kożuszek (FEIT / IN)
Rajmund Kożuszek,,
- The Institute of Computer Science
, Julian Myrcha (FEIT / IN)
Julian Myrcha,,
- The Institute of Computer Science
Keywords in PolishUnity, gra zręcznościowa, gra w kulkę, symulacja, akcelerometr, labirynt
Keywords in EnglishUnity, arcade game, ball maze, simulation, accelerometer, maze
Abstract in PolishPrzedmiotem niniejszej pracy jest zręcznościowa gra mobilna zrealizowana przy wykorzystaniu silnika Unity. W pierwszej części pracy dokonano analizy rynku gier mobilnych. Przedstawione zostały charakterystyki popularnych tytułów przeznaczonych na telefony oraz tablety. Na ich podstawie wyszczególniono szereg cech, które miały w opinii autora istotny wpływ na atrakcyjność opisywanych gier. Przykładem może być zasada Bushnella zakładająca projektowanie rozgrywki prostej do opanowania przez gracza, a jednocześnie dającej mu ogrom możliwości. W kolejnej części pracy przedstawiono pełny opis gry zręcznościowej zaprojektowanej zgodnie z zasadami wyszególnionymi w analizie popularnych tytułów. Za inspirację posłużyła klasyczna „gra w kulkę”, w której celem gracza jest odpowiednie przechylanie labiryntu w taki sposób, by wszystkie umieszczone w nim kulki znalazły się w centrum planszy. Celem stworzonej aplikacji było odwzorowanie takiego sposobu rozgrywki na urządzeniu mobilnym, a także jego poszerzenie poprzez dodanie różnych trybów gry. W ostatniej części pracy przedstawiono charakterystykę techniczną urządzeń mobilnych i związane z nią ograniczenia. Omówione zostały: ekran dotykowy, akcelerometr oraz moc obliczeniowa. Następnie przedstawiono krótki opis silników gier – ich definicję oraz wybrane przykłady, w tym silnik Unity, który został wykorzystany do implementacji opisywanej gry. W kolejnym rozdziale pokazano sposób zaimplementowana wybranych elementów rozgrywki takich, jak losowe generowanie labiryntów, czy odwzorowanie ruchu urządzenia. Ponadto, wyjaśnione zostały podstawowe definicje związane z technologią Unity a także sposób kompilacji i uruchamiania aplikacji.
File
Michał_Kamiński_-_Gra_zręcznościowa_na_urządzenia_mobilne_-_Praca_Inżynierska.pdf 2.28 MB
Local fieldsIdentyfikator pracy APD: 16654

Get link to the record

Back
Confirmation
Are you sure?