Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Application for tests and radio transmission research in industrial conditions

Hubert Sylwester Makuła

Abstract

The first part of the engineering work "Radio signal research in industrial conditions" focuses on the description of electronic circuits used for research and description of written programs used to generate relevant data sent by radio and aggregation given from the receiver. The transmitter and receiver are described, the way in which they are used, power supply and communication with the computer to change parameters and collect data. The UART interface has been described and the way it is used in the AVR microcontroller together with the description of the relevant registers and the method of selecting their values. Data sent via radio was also generated in this microcontroller. Next, the most important modules used in the transmitter and receiver systems were described. Described are, among others, the CC1100EM radio communication module, its characteristics and description of inputs, AT24C32 memory module, converter between the UART and USB FT230X standards and the STM32 microcontroller used to manage the entire system. The following chapters describe programs used to generate data sent by radio and programs to acquire received data. Also described are the environments in which programs were created as well as .NET and WPF technologies in which window programs were written. The power of the signal reaching the receiver in the laboratory was measured at a distance of 2 m without obstacles and with messages such as aluminum doors and gypsum plasterboard, as well as on the hall without any obstacles and with a veiled window. Similar tests were carried out using a steel cabinet, measurements were made with closed and open doors. Then the power of the signal was determined depending on the distance. The bandwidth test was performed as a function of distance by examining the transmission time and the amount of data received. Long-distance studies were also carried out. Finally, the power absorbed by the devices was measured at the minimum and maximum transmit power, with and without transmission for the transmitter and receiver.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Hubert Sylwester Makuła (FPE) Hubert Sylwester Makuła,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Oprogramowanie stanowiska do badań oraz badania sygnału radiowego w warunkach przemysłowych
Supervisor
Piotr Szulewski (FPE/IoMP) Piotr Szulewski,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)
Study subject / specialization
, Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Dominika Śniegulska-Grądzka (FPE/IoMP) Dominika Śniegulska-Grądzka,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE) Piotr Szulewski (FPE/IoMP) Piotr Szulewski,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
WPF, .NET, sygnał radiowy, warunki przemysłowe, AVR, STM32, nadajnik, odbiornik
Keywords in English
WPF, .NET, radio signal, industrial conditions, AVR, STM32, transmitter, receiver
Abstract in Polish
Pierwsza część pracy inżynierskiej „Badania sygnału radiowego w warunkach przemysłowych”, skupia się na opisie układów elektronicznych użytych do badań oraz opisie napisanych programów wykorzystanych do wygenerowania odpowiednich danych przesyłanych drogą radiową oraz agregacji dany z odbiornika. Opisane zostały nadajnik i odbiornik, sposób w jaki się je użytkuje, możliwości zasilania oraz komunikacji z komputerem w celu zmiany parametrów oraz zebrania danych. Opisany został interfejs UART oraz sposób jego wykorzystania w mikrokontrolerze AVR wraz z opisem odpowiednich rejestrów i sposobem doboru ich wartości. Dane przesyłane drogą radiową również były generowane w tym mikrokontrolerze. Następnie opisane zostały najważniejsze moduły użyte w układach nadajnika i odbiornika. Opisano między innymi moduł komunikacji radiowej CC1100EM, jego charakterystykę oraz opis wejść, moduł pamięci AT24C32, konwerter pomiędzy standardem UART i USB FT230X oraz mikrokontroler STM32 używany zarządzający całością układu. W kolejnych rozdziałach opisano programy służące do generowania danych wysyłanych drogą radiową i programy do akwizycji odebranych danych. Opisane zostały także środowiska w których tworzone były programy a także technologie .NET i WPF w których zostały napisane programy okienkowe. Zostały wykonane badania mocy sygnału docierającego do odbiornika w laboratorium w odległości 2 m bez przeszkód i z przesłaniami takimi jak aluminiowe drzwi i płyta gipsowo-kartonowa, a także na hali bez przeszkód i z przesłonięciem kratowanymi drzwiami. Przeprowadzono podobne badania z wykorzystaniem stalowej szafy, dokonano pomiaru z zamkniętymi i otwartymi drzwiami. Następnie dokonano badań mocy sygnału w zależności od odległości. Dokonano badań przepustowości w funkcji odległości poprzez badanie czasu transmisji i ilości odebranych danych. Przeprowadzono także badania długodystansowe Na koniec zmierzono moc pobieraną przez urządzenia za przy minimalnej i maksymalnej mocy nadawania, przy nadawaniu i bez dla nadajnika i odbiornika.
File
  • File: 1
    Praca_dyplomowa_inżynierska_Hubert_Makuła.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30743

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT7d80c91d0d1344638f5497326297fc13/
URN
urn:pw-repo:WUT7d80c91d0d1344638f5497326297fc13

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page