Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of the application for inspection to filling the crate with full bottles with using laser sensor LRS 36/6

Jakub Okleja

Abstract

The aim of thesis is plan, installation and implementation a full crate inspector by full bottles in brewery. Sometimes box after going outside the machine, which is filling it with full bottles, is incomplete. Filling is checked with laser sensor LRS 36/6 by Leuze Electronic. In case of potential lack of bottle in the box machine operator is alarmed with sound and light signals. Fundamental goal is to make sure that box, which is leaving the warehouse, is full. Thesis contains also implementation of algorithm in PLC controller SIMATIC S7-300 by Siemens. Solution used in my design has an advantages like price competition or possibility to fast changing settings when some of factors will changed (size of bottle, lighting). Fundamental goal is to make sure that box, which is leaving the warehouse, is full. Chapter “Wprowadzenie” includes overview of sensors used in industry. Overview contains types of sensors, short description and potential using of sensor and also advantages and disadvantages. Chapter “Cel pracy” includes aim, idea and short description of the project and more specifically wider version beginning of the abstract. Chapter “Opis czujnika i jego potencjalnych możliwości” is about a general informations of laser sensor and about his basic parameters. Additionally it was presented configuration of sensor, which is albo used is application. On the end of that part are examples of using LRS 36/6. Chapter “Opis stanowiska oraz aplikacji” is start of the project part. It contains position diagram with description of each component, which is included there. There presented also a diagram which shows algorithm of action an apllication, which is also described in detail with division on each steps. The next part of thesis is implementation of the above described algorithm on PLC controller. Whole program is shown in really clear way, because is written in FDB programming language. After writing about configuration of sensor, algorithm of using an application and implementation there are a few tests of correct application operation. That experiments find some imperfections. It was necessary to make some corrects relative to initial assumptions of the project. An the end of thesis are conclusions considered also difficulties during making a project and potential possibilities of improvement an Inspector in future.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jakub Okleja (FM) Jakub Okleja,, Faculty of Mechatronics (FM)
Title in Polish
Projekt aplikacji do inspekcji zapełnienia skrzynki pełnymi butelkami z wykorzystaniem czujnika laserowego LRS 36/6
Supervisor
Arkadiusz Winnicki (FM/IACR) Arkadiusz Winnicki,, The Institute of Automatic Control and Robotics (FM/IACR)Faculty of Mechatronics (FM)
Certifying unit
Faculty of Mechatronics (FM)
Affiliation unit
The Institute of Automatic Control and Robotics (FM/IACR)
Study subject / specialization
, Automatyka i Robotyka (Automation and Robotics)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Arkadiusz Winnicki (FM/IACR) Arkadiusz Winnicki,, The Institute of Automatic Control and Robotics (FM/IACR)Faculty of Mechatronics (FM) Jan Klimaszewski (FM/IACR) Jan Klimaszewski,, The Institute of Automatic Control and Robotics (FM/IACR)Faculty of Mechatronics (FM)
Keywords in Polish
czujnik laserowy, sterownik PLC, Inspektor zapełnienia skrzynki
Keywords in English
laser sensor, full crate inspector, PLC controller
Abstract in Polish
Praca przedstawia projekt, montaż oraz wdrożenie stanowiska służącego do inspekcji zapełnienia skrzynki butelkami pełnymi na linii rozlewniczej butelki zwrotnej browaru. Zdarza się, że po wyjściu z maszyny napełniającej skrzynkę pełnymi butelkami jest ona niekompletna. Zapełnienie skrzynki sprawdzane jest przy pomocy odpowiedniej analizy w programie czujnika laserowego LRS 36/6 firmy Leuze Electronic. W przypadku potencjalnego braku, transporter skrzynek zostaje zatrzymany, a operator maszyny informowany jest o braku przy udziale alarmu dźwiękowego i świetlnego. W zakres pracy wchodzi również implementacja algorytmu na sterownik PLC SIMATIC S7-300 firmy Siemens. Wykorzystane rozwiązanie posiada wiele korzyści takich jak konkurencja cenowa w porównaniu z innymi metodami oraz możliwość szybkiego dostosowania do zmiany czynników zewnętrznych (oświetlenie, gabaryty butelki). Głównym celem projektu jest jednak pewność o kompletności palet opuszczających magazyn. Rozdział „Wprowadzenie” obejmuje przegląd czujników stosowanych w przemyśle. Zawiera on podział czujników, krótki opis poszczególnych typów, potencjalne zastosowanie oraz wady i zalety. Następnie przedstawiono cel pracy a mianowicie cel, ideę i krótki opis projektu, czyli szerszy opis tego co zostało zawarte na wstępie streszczenia. Rozdział „Opis czujnika i jego potencjalnych możliwości” obejmuje informacje ogólne o sensorze laserowym wraz z jego podstawowymi parametrami. Dodatkowo przedstawiona została konfiguracja czujnika, która później jest wykorzystywana w aplikacji, a także przykładowe wykorzystania sensora. W rozdziale „Opis stanowiska oraz aplikacji” przedstawiono część projektową. Zawiera on schemat stanowiska wraz z opisem elementów w nim zawartych. Przedstawiono również diagram pokazujący algorytm działania aplikacji z podziałem na poszczególne kroki. Następnym rozdziałem pracy jest implementacja opisanego algorytmu na sterownik PLC. Cały program został przedstawiony w pracy w sposób przejrzysty, gdyż pisany był w języku FDB (język schematów bloków funkcyjnych). Po opisaniu konfiguracji czujnika, algorytmu działania aplikacji i jego implementacji przedstawiono kilkukrotne testy aplikacji, które wykryły kilka niedoskonałości wymuszając pewne poprawki początkowych założeń projektowych. Praca została zakończona wnioskami w których przedstawiono trudności napotkane podczas wykonywania projektu oraz rozważono potencjalne możliwości udoskonalenia stanowiska w przyszłości.
File
  • File: 1
    AR_1st_278220.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31461

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT7d597d70492949289d022d7f28fc70da/
URN
urn:pw-repo:WUT7d597d70492949289d022d7f28fc70da

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page