Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

WAGE AND NON-WAGE FORMS OF MOTIVATION IN THE MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW

Przemysław Górski

Abstract

W rozdziale pierwszym jest mowa o istocie i znaczeniu motywacji w zarządzaniu organizacją. Przedstawione zostały dwa ujęcia motywacji do pracy, a także opisana motywacja pozytywna i negatywna. Zostały przedstawione modele motywacji, mianowicie model tradycyjny, stosunków współdziałania i zasobów ludzkich. Rozdział ten opisuje także wybrane teorie motywacji takie jak hierarchia potrzeb Maslowa czy teoria ERG Alderfera. Rozdział drugi skupia się na czynnikach, które motywują pracowników. W rozdziale tym pokazane są płacowe formy motywacji, takie jak wynagrodzenie, premie i nagrody, świadczenia emerytalne i zabezpieczające oraz pozapłacowe formy motywacji, które dzielą się na motywatory materialne i niematerialne. Opisany został awans jako czynnik motywujący, oceny pracowników i informacja zwrotna, szkolenie i rozwój, a także przedstawione zostało manipulowanie pracownikami. Rozdział trzeci opisuje motywowanie pracowników na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Ukazuje strukturę organizacyjną Uczelni, strategię motywowania pracowników, a także płacowe i pozapłacowe formy motywacji. Przedstawione są tutaj opinie pracowników na temat motywowania do pracy na bazie ankiety i metody wywiadu.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Przemysław Górski (FASS) Przemysław Górski,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Płacowe i pozapłacowe formy motywacji na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
Supervisor
Piotr Jermakowicz (FASS/DASMA) Piotr Jermakowicz,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-01-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Marek Jakubiak (FASS/DASMA) Marek Jakubiak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Piotr Jermakowicz (FASS/DASMA) Piotr Jermakowicz,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
płacowe, pozapłacowe, formy, motywacja, WUM
File
  • File: 1
    Płacowe i pozapłacowe formy motywacji na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym - P.Górski.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 5534

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT7d4c71e9d53e4da09c6a1e5e3a703540/
URN
urn:pw-repo:WUT7d4c71e9d53e4da09c6a1e5e3a703540

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page