Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of technology and management of construction works of the building with an underground parking, located at Aleje Jerozolimskie 262 in Opacz-Kolonia

Paweł Mirosław Zborowski

Abstract

This paper contains a project of technology and management of construction works of the building with an underground parking, located at Aleje Jerozolimskie 262 in Opacz-Kolonia. It was divided into four substantial parts. First one focuses on basic informations of the investment, design and material solutions, technology of construction and partial approval of construction works. The second part consists of technology and management of selected construction works with a particular design of adopted construction solutions, description of selected technology types, calculations of work efficiency and schematic sketches of selected tasks. Third part of this paper includes a project of construction works that contains a bill of quantities, calculations of labour time and construction brigades, an overall project schedule of construction works and a detailed project schedule, that includes construction brigade and material resources. Final part is dedicated to the development plan of the construction site, that includes spatial calculations of required area of social and administration buildings, building material storage space, water and electricity demands and a scheme of construction site development plan (attached as an appendix).
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paweł Mirosław Zborowski (FCE) Paweł Mirosław Zborowski,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt technologii i organizacji budowy budynku usługowego z garażem podziemnym w Opaczy Kolonii, Gm. Michałowice przy ulicy Aleje Jerozolimskie 262
Supervisor
Janusz Edward Kulejewski (FCE/ICE) Janusz Edward Kulejewski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-07-2019
Issue date (year)
2019
Pages
60+załączniki
Internal identifier
DIL-5364
Reviewers
Hubert Jerzy Anysz (FCE/ICE) Hubert Jerzy Anysz,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Janusz Edward Kulejewski (FCE/ICE) Janusz Edward Kulejewski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
technologia, organizacja, przedmiar, harmonogram, zagospodarowanie placu budowy, organizacja robót budowlanych, harmonogram robót budowlanych
Keywords in English
technology, organization, bill of quantities, schedule, site development plan, organization of construction works, construction schedule
Abstract in Polish
Celem pracy było opracowanie projektu technologii i organizacji budowy budynku usługowego z garażem podziemnym w Opaczy Kolonii, Gm. Michałowice przy ulicy Aleje Jerozolimskie 262. Praca podzielona została na 4 zasadnicze części. Pierwsza z nich to informacje ogólne o inwestycji, infromacje o rozwiązaniach konstrukcyjno-materiałowych, nakreślenie warunków wykonania i odbioru robót. Druga część traktuje o technologii i organizacji wybranych robót, zawiera szczególowe koncepcje wykonania robót, opis użytych technologii, wyliczenia wydajności robót, a także odnośniki w postaci rysunkowych schematów przedstawiających koncepcję wykonania danych zadań. Trzecia część to projekt wykonania robót, na który składa się przedmiar, wyliczony na podstawie przedmiaru czas robót wraz ze składem brygad roboczych, sporządzony na podstawie poprzednich -harmonogram ogólny budowy oraz harmonogramy szczególowe w postaci harmonogramów zatrudnienia i zużycia wybranych materiałów. Część czwarta –ostatnia- to opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, zawierajaca obliczenia wymaganych powierzchni budynków socjalnych i administracyjnych, koniecznych powierzchni składowania, zapotrzebowanie na media –prąd i wodę oraz schemat zagospodarowania budowy w postaci załącznika.
File
  • File: 1
    praca_inż-zborowski-paweł-255012.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 22336

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT7d3a49f4c8914420bb6175d76d81e037/
URN
urn:pw-repo:WUT7d3a49f4c8914420bb6175d76d81e037

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page