Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Studium moŜliwości utworzenia przestrzeni publicznych fragmentu poprzemysłowego rejonu w Warszawie, ograniczonego ulicami: Towarową, Kolejową, Przyokopową i Karolkową

Jan Kubera

Abstract

xxx
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jan Kubera (FGC) Jan Kubera,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Supervisor
Andrzej Gawlikowski (FA/CUDPP) Andrzej Gawlikowski,, Chair of Urban Design and Physical Planning (FA/CUDPP)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Chair of Urban Design and Physical Planning (FA/CUDPP)
Study subject / specialization
, Urbanistyka w Planowaniu Przestrzennym
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2009
Keywords in Polish
xxx
Keywords in English
xxx
Abstract in Polish
xxx
File
  • File: 1
    Jan_Kubera_Praca In.pdf
  • File: 2
    5_plan mas.jpg
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT7d3836cfe14d4513b1247f8b005bcc9c/
URN
urn:pw-repo:WUT7d3836cfe14d4513b1247f8b005bcc9c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page