Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The analysis of land consolidation process in the selected area

Milena Milczarek

Abstract

The aim of this diploma thesis is to analyze the land consolidation process in the selected area at every stage of the realization. At the beginning I made the characteristic of Polish village structure in internal aspect and described the process of alternation that has been carried out since Poland became a member of the European Union. Subsequently, I described the land consolidation process presenting essential information and definitions as well as I explained its importance for rural development. In the practical part of my thesis I characterized the land consolidation area in its economic and environmental aspects. Following chapter contains the main analysis of land consolidation process in general, supported by example consolidation in chosen area. The description of major tasks accomplished in this project was next, equally meaningful part of my diploma thesis. The analysis of land consolidation process was ended with conclusions drawn directly from works carried out in the example area and from analysis of its economic and environmental aspects.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Milena Milczarek (FGC) Milena Milczarek,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Analiza procesu scalenia gruntów na wybranym obszarze
Supervisor
Katarzyna Sobolewska-Mikulska (FGC/DCLM) Katarzyna Sobolewska-Mikulska,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
03-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Robert Łuczyński (FGC/DCLM) Robert Łuczyński,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Katarzyna Sobolewska-Mikulska (FGC/DCLM) Katarzyna Sobolewska-Mikulska,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
scalenie gruntów, analiza procesu, gospodarcze, środowiskowe, rozwój obszarów wiejskich,
Keywords in English
land consolidation process, analysis, economic, environmental, rural development
Abstract in Polish
Celem mojej pracy dyplomowej jest przeanalizowanie przebiegu procesu scalenia gruntów na wybranym obszarze na każdym etapie jego realizacji. Aby tego dokonać na początku dokonałam krótkiej charakterystyki struktury polskiej wsi w aspekcie krajowym i przemian w niej dokonanych po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Następnie przybliżyłam proces scalenia gruntów podając kluczowe informacje i definicje oraz wyjaśniłam jego znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich. Przechodząc do części praktycznej mojej pracy scharakteryzowałam obszar scalenia pod względem gospodarczo-środowiskowym. Kolejny rozdział to analiza właściwa procesu scalenia w ogólnym znaczeniu poparta przykładami z jego realizacji na analizowanym obszarze scalenia. Opis głównych celów założonych i zrealizowanych w tym projekcie było kolejną, równie istotną częścią mojej pracy. Analizę procesu scalenia zakończyłam poprzez redakcję własnych wniosków z przeprowadzonych prac scaleniowych na analizowanym obszarze uwzględniając ocenę efektów gospodarczych i analizę aspektów środowiskowych.
File
  • File: 1
    praca_inzynierska_gik_pw_milczarek_milena_2016.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 4898

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT7d320f83d3354cbe899c70152dbed0f9/
URN
urn:pw-repo:WUT7d320f83d3354cbe899c70152dbed0f9

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page