Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Vision-based road lane detection for vehicle in scale

Serhiy Mytrovtsiy

Abstract

The work describes the project of an application for a vision-based road lane detection for vehicle in scale. The main point of the work was to compare the functionality of two vision-based road lane detection algorithms: the vanishing point algorithm with own algorithm. The work contains the theoretical and experimental part. In the theoretical part of the work describes vision-based detection algorithms, programming languages and libraries. The theoretical part concluded with the proposal of the new architecture of the vision-based road lane detection algorithm. The experimental part presents a description of the vision-based reconnaissance system for the car model in scale, designed for testing vision-based road lane detection applications. The usefulness of the proprietary driving algorithm along the road was demonstrated.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Serhiy Mytrovtsiy (FT) Serhiy Mytrovtsiy,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Projekt aplikacji do rozpoznania wizyjnego wyszukiwania krawędzi pasa ruchu dla modelu samochodu w skali
Supervisor
Maciej Kozłowski (FT/IMST) Maciej Kozłowski,, Division of Information and Mechatronic Systems in Transport (FT/IMST)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Division of Information and Mechatronic Systems in Transport (FT/IMST)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Zbigniew Kasprzyk (FT/DTT) Zbigniew Kasprzyk,, Department of Transport Telecommunication (FT/DTT)Faculty of Transport (FT) Maciej Kozłowski (FT/IMST) Maciej Kozłowski,, Division of Information and Mechatronic Systems in Transport (FT/IMST)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
przetwarzania obrazu, wyszukiwania krawędzi, autonomiczny, samochód, OpenCV, Python
Keywords in English
image recognition, road lane detection, autonomous, car, OpenCV, Python
Abstract in Polish
Praca dotyczy budowy systemu automatycznego prowadzenia pojazdu samochodowego w skali przy zastosowaniu metod wizyjnego rozpoznawania krawędzi pasa ruchu. Celem pracy było porównanie funkcjonalności dwóch algorytmów rozpoznania wizyjnego: algorytmu punktu docelowego z algorytmem własnym. Praca zawiera część teoretyczną oraz eksperymentalną. W teoretycznej części pracy opisano algorytmy rozpoznania wizyjnego, języki programowania oraz biblioteki programistyczne. Rozważania teoretyczne zakończono przedstawieniem autorskiej propozycji nowej architektury algorytmu rozpoznania wizyjnego. W części eksperymentalnej przedstawiono opis wykonanego systemu rozpoznania wizyjnego dla modelu samochodu w skali, przeznaczonego do badań aplikacji rozpoznania wizyjnego. Przedstawiono wyniki eksperymentu polegającego na wykonaniu przejazdów wzdłuż zdefiniowanej drogi. Wykazano przydatność autorskiego algorytmu prowadzenia pojazdu wzdłuż pasa drogi.
File
  • File: 1
    Serhiy_Mytrovtsiy_TT_273166.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33601

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT7d08673871c64ea7aa9a4d3d65c13da3/
URN
urn:pw-repo:WUT7d08673871c64ea7aa9a4d3d65c13da3

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page