Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Financial analysis as an instrument financial health of a company on the example of Polmlek Raciąż Sp. z o.o

Martyna Mochocka

Abstract

Financial analysis is a tool to possible to assess the financial situation the company. The results of financial analysis for management give answers to the following questions: is the management strategy appropriate, is it delivering results, should it be continued or is it worth implementing a new action plan. For market participants, such as contractors or potential investors is it information about possible cooperating or investition in an company. The aim of the work is to examine the financial condition of Polmlek Raciąż Sp. z o.o. using selected indicators of financial analysis. The bachelor's thesis consist four chapter.. The first chapter introduced the essence of financial analysis, its role and the method that can be used. This part show how wide range have financial analysis The second chapter presents the sources that are necessary to carry out the financial analysis of the company, which are the financial statements. The third chapter shows the instruments of financial analysis, the method of preliminary analysis of the company. The empirical part of the bachelor’s thesis is devoted to the financial analysis of Polmlek Raciąż Sp. z o.o. Due to the financial reports obtained in 2014-2018, it was possible to carry out a financial analysis. Preliminary analysis and index analysis of Polmlek Raciąż Sp. z o.o. were carried out. The fourth chapter showed that over the years 2014-2018 the company's situation changed from year to year. in the years 2014-2015, the situation was at a safe level in the years 2016 and 2017 brought changes that were reflected in the financial situation, which became unstable, the reason for this situation is the undertaking undertaking costly investments, which in the future brought profit and the results of financial analysis in 2018, they showed that the financial situation has improved significantly, which predicts a better future for the company.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Martyna Mochocka (CESS) Martyna Mochocka,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Analiza finansowa jako instrument oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie Polmlek Raciąż Sp. z o.o
Supervisor
Anna Stępniak-Kucharska (CESS) Anna Stępniak-Kucharska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Anna Stępniak-Kucharska (CESS) Anna Stępniak-Kucharska,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Stefan Krajewski (CESS) Stefan Krajewski,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
analiza finansowa, aktywa, sprawozdania finansowe
Keywords in English
financial analysis, Current Assets, Financial Statements
Abstract in Polish
Analiza finansowa jest narzędziem, dzięki któremu możliwa jest ocena sytuacji finansowej badanego przedsiębiorstwa. Wyniki analizy finansowej dla kadry zarządzającej dają odpowiedź na pytanie czy strategia zarządzania jest odpowiednia, czy przynosi odpowiednie rezultaty i czy należy ją kontynuować czy warto wdrążyć nowy plan działania. Dla odbiorców zewnętrznych, czyli np. kontrahentów czy potencjalnych inwestorów jest podpowiedzią, czy warto współpracować z danym przedsiębiorstwem. Celem pracy jest zbadanie kondycji finansowej przedsiębiorstwa Polmlek Raciąż Sp. z o.o przy wykorzystaniu wybranych wskaźników analizy finansowej. Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy rozdział przybliża istotę analizy finansowej, jej rolę oraz metody, które można wykorzystać do jej wykorzystania. Ta część pracy ukazuje jak szerokim zjawiskiem jest przedmiot analizy finansowej. Rozdział drugi przedstawia źródła, które są niezbędne do przeprowadzenia analizy finansowej przedsiębiorstwa. W tym rozdziale przedstawiona została ich charakterystyka oraz klasyfikacja źródeł analizy finansowej. Rozdział trzeci ukazuje instrumenty analizy finansowej, a więc przedstawiony jest sposób przeprowadzenia analizy wstępnej przedsiębiorstwa. Część empiryczna pracy poświęcona jest to analiza finansowa przedsiębiorstwa Polmlek Raciąż Sp. z o.o. Dzięki uzyskanym sprawozdaniom finansowym z lat 2014-2018 możliwe było przeprowadzenie analizy finansowej. Przeprowadzana została analiza wstępna oraz analiza wskaźnikowa Polmlek Raciąż Sp. z o.o. Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa Polmlek Raciąż Sp. z o.o w latach 2014-2018 nie była na stałym poziomie, wyniki zmieniały się ukazując, że w 2016 i 2017 roku sytuacja finansowa przedsiębiorstwa była na najniższym poziomie. Wskaźniki płynności bieżącej i szybkiej w 2016r. i 2017r. były poniżej jedności ukazując zachwiania płynności przedsiębiorstwa. W 2018 roku wskaźniki te uległy znacznej poprawie i wskaźniki kształtowały się powyżej jedności, pokazując, że płynność finansowa ulega poprawie i jest na prawidłowym poziomie.
File
  Request a WCAG compliant version
  Local fields
  Identyfikator pracy APD: 30617

  Uniform Resource Identifier
  https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT7d0099dde01b4afa94574b4d5d8d4c30/
  URN
  urn:pw-repo:WUT7d0099dde01b4afa94574b4d5d8d4c30

  Confirmation
  Are you sure?
  Report incorrect data on this page
  clipboard