Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Modeling capabilities of bevel gears by virtual shaping with mating gear

Adam Aleksander Januszewski

Abstract

The purpose of the following Engineering Thesis was to research, in most detailed way, method of 3D modeling bevel gears using the method of virtual shaping with their, already designed, mating gear. There was presented a program performing simulation of shaping and an exact method of conversion from tooth face micro-surfaces to NURBS. Correct gears design was checked by virtual testing of contact pattern. There was proposed a method of improving that pattern by adding curvature to tooth face.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Adam Aleksander Januszewski (FACME) Adam Aleksander Januszewski,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Analiza możliwości modelowania kół przekładnich stożkowych przez wirtualne kształtowanie kołem współpracującym
Supervisor
Przemysław Siemiński (FACME/IMDF) Przemysław Siemiński,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Piotr Skawiński (FACME/IMDF) Piotr Skawiński,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-12-2016
Issue date (year)
2016
Pages
80
Internal identifier
SIMR; D-1512
Reviewers
Przemysław Siemiński (FACME/IMDF) Przemysław Siemiński,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Andrzej Wąsiewski (FACME/IV) Andrzej Wąsiewski,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1. Przekładnie stożkowe, 2. Systemy CAD, 3. Modelowanie 3D, 4. Symulacja obróbki, 5. Aproksymacja powierzchni, 6. Ślad dolegania
Keywords in English
1. Bevel Gears, 2. CAD, 3. 3D Modeling, 4. Processing simulation, 5. Surface approximation, 6. Contact pattern
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy było możliwie najdokładniejsze zbadanie metody tworzenia modeli 3D kół przekładni stożkowych przy użyciu metody wirtualnego ich kształtowania zamodelowanymi już kołami. Przedstawiono program wykonujący symulację kształtowania. Sprawdzono wpływ poszczególnych parametrów programu na końcowy wynik symulacji. Przedstawiono dokładną metodę konwersji mikropowierzchni otrzymanych na ścianach zębów zamodelowanych kół na powierzchnie NURBS. Sprawdzono poprawność otrzymanych kół przez wirtualne badanie śladu dolegania. Zaproponowano metodę poprawy tego śladu przez dodatkowe beczkowanie ścian zębów kół.
File
  • File: 1
    AdamJanuszewski-pracaInzynierska-03-11-2016.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 14528

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT7cbe687939f34f22b5d53bea218ce604/
URN
urn:pw-repo:WUT7cbe687939f34f22b5d53bea218ce604

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page