Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Study of the selected dye permeation through the lipid membranes

Katarzyna Emilia Ostrowska

Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Katarzyna Emilia Ostrowska (FC) Katarzyna Emilia Ostrowska,, Faculty of Chemistry (FC)
Title in Polish
Badanie przenikania wybranego związku barwnego przez membrany lipidowe
Supervisor
Joanna Główczyk-Zubek (FC/CDSB) Joanna Główczyk-Zubek,, Chair of Drug and Cosmetics Biotechnology (FC/CDSB)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Department Of Drug Technology And Biotechnology (FC/CDSB)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-10-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Zenobia Rżanek-Boroch (FC/CChT) Zenobia Rżanek-Boroch,, Chair of Chemical Technology (FC/CChT)Faculty of Chemistry (FC) Joanna Główczyk-Zubek (FC/CDSB) Joanna Główczyk-Zubek,, Chair of Drug and Cosmetics Biotechnology (FC/CDSB)Faculty of Chemistry (FC)
Keywords in Polish
Membrany lipidowe, przenikanie, fosfatydylocholina
Keywords in English
Lipids membrans, permeation, phosphatidylcholine
File
  • File: 1
    PRACA INŻYNIERSKA 2016.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 14263

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT7c721e11f0f2446a9e9ea4b93a80b846/
URN
urn:pw-repo:WUT7c721e11f0f2446a9e9ea4b93a80b846

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page