Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Comparison of detection limit of defects in glass-epoxy composites by selected Non-Destructive Testing methods

Justyna Beata Nizielska

Abstract

The thesis concerns evaluation of the detection limits of defects in glass- epoxy composites. The following techniques were used: • ultrasonic pulse-echo, • Phased Array inspection, • Through- transmission inspection, • thermography. The results shows that all these techniques can be used to detect defects. The highest precursor offers Phased Array. Thermography can be used as a preliminary tests or test confirming results of ultra sound inspection. The results also shows importance of human factor.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Justyna Beata Nizielska (FMSE) Justyna Beata Nizielska,, Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Title in Polish
Porównanie wykrywalności wad w kompozytach szklano-eposydowych wybranymi metodami badań nieniszczących
Supervisor
Krzysztof Kurzydłowski (FMSE/DMD) Krzysztof Kurzydłowski,, Division of Materials Design (FMSE/DMD)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Certifying unit
Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Affiliation unit
Division of Materials Design (FMSE/DMD)
Study subject / specialization
, Inżynieria Materiałowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
25-02-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
IM-D.002052
Reviewers
Krzysztof Rożniatowski (FMSE/DMD) Krzysztof Rożniatowski,, Division of Materials Design (FMSE/DMD)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE) Krzysztof Kurzydłowski (FMSE/DMD) Krzysztof Kurzydłowski,, Division of Materials Design (FMSE/DMD)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Keywords in Polish
badania nieniszczące, badania ultradźwiękowe, termografia, kompozyty, kompozyty polimerowe
Keywords in English
Non-Destructive Testing, ultrasonic testing, thermography, composites, polymer composites
Abstract in Polish
Niniejsza praca zawiera ocenę wykrywalności wad w kompozytach szklano-epoksydowych. Techniki, które zostały wykorzystane to: • ultradźwiękowa technika echa, • Phased Array, • ultradźwiękowa technika przepuszczania • termografia. Wyniki pokazują, że wszystkie z wymienionych technik mogą być stosowane do detekcji wad w badanych materiałach kompozytowych. Najdokładniejszą okazała się być technika Phased Array. Termografia może być stosowana jako badanie wstępne lub test potwierdzający wyniki badań ultradźwiękowych. Otrzymane wyniki ukazują również jak ważny jest czynnik ludzki.
File
  • File: 1
    Praca inżynierska - Justyna Nizielska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9554

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT7c6eef74dd91488e83f12a509fc0633c/
URN
urn:pw-repo:WUT7c6eef74dd91488e83f12a509fc0633c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page