Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Development of PZL-130 ORLIK aircraft performance with an enlarged propulsion system

Oskar Piotr Kwitek

Abstract

The thesis describes aerodynamic analysis of the PZL-130 "Orlik" aircraft performance with a new propulsion, which includes the Pratt & Whitney PT6A-68 engine and a four-blade Hartzell HC-E4A-2 propeller. Initially, a trend analysis was performed, explaining the direction of development of trainers aircraft with turboprop engines. Subsequent chapters of the work include the analysis of aerodynamic characteristics of the profiles, the wing, the whole aircraft and its performance. The application of appropriate military equipment and necessary modifications containing the introduction of a pressurized pilot's cabin or strengthening the structure of the plane itself, have been taken into account. After making all the calculations, the results obtained were compared with the data concerning the current version of the “Orlik” aircraft in order to confirm the validity of the implementation of a new propulsion unit. In the final conclusions, the main elements of the work were quoted and the verdict on the relevance of the thesis of modernization of the PZL-130 "Orlik" TC-II aircraft was given.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Oskar Piotr Kwitek (FPAE) Oskar Piotr Kwitek,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Opracowanie osiągów samolotu PZL-130 ORLIK z powiększonym zespołem napędowym
Supervisor
Jacek Mieloszyk (FPAE/IAAM) Jacek Mieloszyk,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Lotnictwo i Kosmonautyka (Aerospace Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
26-06-2019
Issue date (year)
2019
Pages
51
Internal identifier
MEL; PD-5187
Reviewers
Jacek Mieloszyk (FPAE/IAAM) Jacek Mieloszyk,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Tomasz Goetzendorf-Grabowski (FPAE/IAAM) Tomasz Goetzendorf-Grabowski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
Samolot szkolno-treningowy o napędzie turbośmigłowym, lotnictwo wojskowe, PZL-130 „Orlik” TC-II
Keywords in English
Turboprop Trainer Aircraft, military aviation, PZL-130 "Orlik" TC-II
Abstract in Polish
Praca opisuje analizy aerodynamiczne osiągów samolotu PZL-130 „Orlik” z zastosowanym nowym zespołem napędowym, w skład którego wchodzą silnik firmy Pratt & Whitney PT6A-68 wraz z czterołopatowym śmigłem marki Hartzell HC-E4A-2. Początkowo wykonana została analiza trendów, wyjaśniająca kierunek rozwoju samolotów szkolno-treningowych o napędzie turbośmigłowym. Kolejne rozdziały pracy zawierają wykonanie analiz charakterystyk aerodynamicznych profili, płata nośnego, całego samolotu oraz jego osiągów. Uwzględnione zostały zastosowanie odpowiedniego wyposażenia militarnego oraz niezbędne modyfikacje związane z wprowadzeniem ciśnieniowej kabiny pilotów czy wzmocnieniem struktury jednostki. Po wykonaniu wszystkich obliczeń, otrzymane wyniki porównane zostały z danymi dotyczącymi obecnej wersji samolotu „Orlik” w celu potwierdzenia zasadności wprowadzenia nowego zespołu napędowego. We wnioskach końcowych przytoczone zostały główne elementy pracy oraz postawiony został werdykt odnośnie trafności tezy modernizacji samolotu PZL-130 „Orlik” TC-II.
File
  • File: 1
    Praca_dyplomowa_Oskar_Kwitek.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34901

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT7c5af2710be74466a48757599bc98dc7/
URN
urn:pw-repo:WUT7c5af2710be74466a48757599bc98dc7

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page