Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Determination of the shape of the impeller blade of the centrifugal pump for clean water with a volumetric flow rate of 32 m3/h, a lifting height of 15 m and a rotational speed of 1450 rpm

Patryk Bratkowski

Abstract

The aim of this work was to determine the shape of the impeller blade in the centrifugal pump for clean water with a volumetric flow of 32m3/h, a lifting height of 15 m and a rotational speed of 1450 rpm. The work consists of a theoretical and computational part. In the theoretical part is presented the divison of centrifugal and positive displacement pumps with their definitions and rotorshapes depending on the speed difference. Next are presented the methods od shaping the blades together with the justification of the chosen method for determining the impeller blades in the centrifugal pump. In the next part were made strength calculations of the shaft and determination of blade dimensions at the inlet and outlet from the rotor. The next step was to determine the curvature of the centrifugal pump impeller blades based on the designated points. After determining the points, the last step was to draw the rotor in A2 format and generate the rotor isometric projection using AutoCAD 2016 and create a spatial model in AutodeskInventorProfessional 2016.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Patryk Bratkowski (FCEMP) Patryk Bratkowski,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Wyznaczenie kształtu łopatki wirnika pompy odśrodkowej do wody czystej o strumieniu objętościowym 32 m3/h, wysokości podnoszenia 15 m i prędkości obrotowej 1450 obr/min
Supervisor
Przemysław Trzciński (FCEMP/IMEn) Przemysław Trzciński,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Sławomir Alabrudziński (FCEMP/IMEn) Sławomir Alabrudziński,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Przemysław Trzciński (FCEMP/IMEn) Przemysław Trzciński,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
Słowa kluczowe: pompa odśrodkowa, metoda punktowa, kinematyczny wyróżnik szybkobieżności, hipoteza Hubera-Missesa.
Keywords in English
Key words: centrifugal pump, point method, kinematic identifier of speed, Huber-Misses hypothesis.
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy było wyznaczenie kształtu łopatki wirnika w pompie odśrodkowej do wody czystej o strumieniu objętościowym 32 m3/h ,wysokości podnoszenia 15 m oraz prędkości obrotowej 1450 obr/min. Praca składa się z części teoretycznej oraz obliczeniowej. W części teoretycznej przedstawiony został podział pomp wirowych i wyporowych wraz z ich definicjami oraz kształty wirników zależne od wyróżnika szybkobieżności. Następnie przedstawione zostały metody kształtowania łopatek wraz z uzasadnieniem wybranego sposobu do wyznaczenia łopatki wirnika w pompie odśrodkowej. W kolejnej części zostały wykonane obliczenia wytrzymałościowe wału oraz wyznaczenie wymiarów łopatki na wlocie i wylocie z wirnika. Następnym krokiem było wyznaczenie krzywizny łopatek wirnika pompy odśrodkowej w oparciu o wyznaczone punkty. Po wyznaczeniu punktów ostatnią czynnością było narysowanie wirnika w formacie A2 i wygenerowanie rzutu izometrycznego wirnika za pomocą programu AutoCAD 2016 oraz wykonanie modelu przestrzennego w programie Autodesk Inventor Professional 2016 .
File
  • File: 1
    274215_Praca_Dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30079

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT7c407e3b18c24345b4a793bae947a8b6/
URN
urn:pw-repo:WUT7c407e3b18c24345b4a793bae947a8b6

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page