Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design of the system for emptying laboratory stands from air and other gases in two volume variants of the flow part and absolute pressure: a) 1.5 l / 3.1 Pa, b) 0.6 l / 3.1 Pa

Patryk Rafał Zawadzki

Abstract

The purpose of the work is to design a pumping system which task is to empty an existing laboratory stand from gases. The vacuum is literally space devoid of any matter. However, this is the perfect meaning of the vacuum. In the technique, this is referred to as the state of the gas whose pressure is lower than the atmospheric pressure. It is impossible to empty the tank with air to "zero" so that there is no gas in it. Vacuum types, its formation using pumps have been described. Vacuum generating devices have been characterized in terms of construction, application and type. The gas flow between the tank and the pump is also shown. The next stage of work is designing the laboratory stand and its control. The next step is to calculate the time that is needed to empty the test bench using a vane pump. The last element of the work is to draw conclusions and insights from the completed project.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Patryk Rafał Zawadzki (FCEMP) Patryk Rafał Zawadzki,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt układu do opróżniania stanowisk laboratoryjnych z powietrza i innych gazów w dwóch wariantach objętościowych części przepływowej i ciśnienia absolutnego: a) 1,5 l / 3,1 Pa, b) 0,6 l / 3,1 Pa
Supervisor
Mirosław Grabowski (FCEMP/IMEn) Mirosław Grabowski,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
10-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Krzysztof J. Wołosz (FCEMP/IMEn) Krzysztof J. Wołosz,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Mirosław Grabowski (FCEMP/IMEn) Mirosław Grabowski,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
próżnia, pompa, minikanał
Keywords in English
vacuum, pump, mini-channel
Abstract in Polish
Celem pracy jest zaprojektowanie układu pompowego, którego zadaniem jest opróżnienie istniejącego stanowiska laboratoryjnej z gazów. Próżnia to dosłownie przestrzeń pozbawiona jakiejkolwiek materii. Jest to jednak idealne znaczenie próżni. W technice określa się to jako stan gazu, którego ciśnienie jest niższe od ciśnienia atmosferycznego. Niemożliwe jest opróżnienie zbiornika powietrzem do „zera”, tak aby nie było w nim żadnego atomu gazu. Opisano rodzaje próżni, jej powstawanie przy użyciu pomp. Urządzenia wytwarzające próżnie scharakteryzowane zostały pod względem budowy, zastosowania i rodzaju. Przedstawiono również przepływu gazów miedzy zbiornikiem a pompą. Kolejny etap pracy to zaprojektowanie stanowiska laboratoryjnego i jego sterowanie. Następny etap to obliczenia czasu jaki jest potrzebny do opróżnienia stanowiska badawczego przy użyciu pompy łopatkowej. Ostatni element pracy to wyciągnięcie wniosków i spostrzeżeń z wykonanego projektu.
File
  • File: 1
    Patryk_Zawadzki.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8173

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT7c17c3694b644f20821f350e5e50ec91/
URN
urn:pw-repo:WUT7c17c3694b644f20821f350e5e50ec91

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page