Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Evaluation of the impact of hydrogen decrepitation parameters of waste Nd-Fe-B magnets on the magnetic properties of the obtained powders

Katarzyna Monika Gola

Abstract

This dissertation addresses the problem of sintered neodymium magnets recycling by attempting to select the parameters of the hydrogen decrepitation process in order to maximize the magnetic properties. For this purpose, 8 HD processes of scrapped neodymium magnets for hydrogen pressure of 50 and 200 kPa in the temperature range of 50-300 oC were carried out. In order to characterize the obtained hydrogen decrepitation product particle size distribution and morphology (PSD and SEM), measurements of magnetic properties (VSM) and the analysis of phase composition using X-ray diffractometry (XRD) were performed. Based on the results obtained, the influence of pressure on magnetic properties was observed - higher values were obtained at low pressure. In addition, it was demonstrated that particles of the largest size show the best magnetic properties.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Katarzyna Monika Gola (FMSE) Katarzyna Monika Gola,, Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Title in Polish
Określenie wpływu parametrów procesu kruszenia wodorowego złomowanych magnesów Nd-Fe-B na właściwości magnetyczne uzyskanych proszków
Supervisor
Bartosz Michalski (FMSE/DCFM) Bartosz Michalski,, Division of Construction and Functional Materials (FMSE/DCFM)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Certifying unit
Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Affiliation unit
Division of Construction and Functional Materials (FMSE/DCFM)
Study subject / specialization
, Inżynieria Materiałowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-02-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
IM-D.002360
Reviewers
Bartosz Michalski (FMSE/DCFM) Bartosz Michalski,, Division of Construction and Functional Materials (FMSE/DCFM)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE) Marcin Leonowicz (FMSE/DCFM) Marcin Leonowicz,, Division of Construction and Functional Materials (FMSE/DCFM)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Keywords in Polish
HD, recykling magnesów, magnesy złomowane, metale ziem rzadkich, neodym, Nd2Fe14B
Keywords in English
HD, magnets recycling, waste magnets, rare earth elements, neodymium, Nd2Fe14B
Abstract in Polish
W ramach niniejszej pracy zajęto się problemem recyklingu spiekanych magnesów Nd-Fe-B poprzez podjęcie próby doboru parametrów procesu kruszenia wodorowego HD pod kątem maksymalizacji właściwości magnetycznych. W tym celu przeprowadzono 8 procesów HD złomowanych magnesów neodymowych dla ciśnienia wodoru 50 i 200 kPa w temperaturze z zakresu 50-300 oC. W celu scharakteryzowania uzyskanego produktu kruszenia wodorowego wykonano badanie rozkładu wielkości i morfologii cząstek (PSD i SEM), pomiary właściwości magnetycznych (VSM) oraz analizę składu fazowego za pomocą dyfraktometrii rentgenowskiej (XRD). Na podstawie analizy przebiegów procesów kruszenia wodorowego i wyników przeprowadzonych badań zaobserwowano wpływ ciśnienia na właściwości magnetyczne – wyższe wartości otrzymano dla niskiego ciśnienia. Dodatkowo wykazano, iż najlepsze właściwości magnetyczne odpowiadają cząstkom o największych rozmiarach.
File
  • File: 1
    KGola_pracainż_do_druku.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30778

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT7c03e1240f1e456ea51afa13044b182c/
URN
urn:pw-repo:WUT7c03e1240f1e456ea51afa13044b182c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page