Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Właściwości osadów dennych zbiorników wód powierzchniowych

Krzysztof Mularski

Abstract

W pracy przedstawiono wyniki analizy osadów dennych następujących wód powierzchniowych: Jeziorka Czerniakowskiego, rzeki Utraty (odcinek pruszkowski), rzeki Wisły (odcinek warszawski). Pobrany materiał reprezentował różne odcinki wód powierzchniowych zlokalizowane na: - miejskim obszarze zabudowanym, - wiejskim obszarze zabudowanym, - obszarach położonych wśród łąk, gdzie woda wolno przepływa lub stagnuje. Przeprowadzono ocenę jakości osadów dennych ze względu na zawartość metali ciężkich (kadm, cynk, ołów, miedź) w wyżej wymienionych wodach powierzchniowych. Ocenę jakości osadów dennych oparto o kryteria geochemiczne i ekotoksykologiczne (PEL). Stwierdzono, że najbardziej zanieczyszczona metalami ciężkimi jest rzeka Utrata, w której występują znaczne przekroczenia stężeń badanych metali. We wszystkich wodach powierzchniowych wykryto zawartość kadmu, która stanowi zagrożenie dla organizmów wodnych, człowieka i zwierząt. Konieczny jest stały monitoring i inne działania mające na celu ograniczenie zanieczyszczeń docierających do badanych wód powierzchniowych.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Krzysztof Mularski (FEE) Krzysztof Mularski,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Supervisor
Małgorzata Wojtkowska (FEE/DISEQR) Małgorzata Wojtkowska,, Department of Informationa Science and Environment Quality Research (FEE/DISEQR)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Informationa Science and Environment Quality Research (FEE/DISEQR)
Study subject / specialization
, Ochrona Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-10-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Dariusz Dmochowski (FEE/DISEQR) Dariusz Dmochowski,, Department of Informationa Science and Environment Quality Research (FEE/DISEQR)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Małgorzata Wojtkowska (FEE/DISEQR) Małgorzata Wojtkowska,, Department of Informationa Science and Environment Quality Research (FEE/DISEQR)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
osady, jeziora, wody, powierzchniowe, rzeki, zanieczyszczenia, metale, ciężkie
File
  • File: 1
    praca.inżynierska_Krzysztof.Mularski.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 14129

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT7bfce22dbd5340e8aef0b77c9ab0b532/
URN
urn:pw-repo:WUT7bfce22dbd5340e8aef0b77c9ab0b532

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page