Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Near Infrared Spectroscopy System

Hanna Karolina Manista

Abstract

Imaging of blood oxygenation changes derives lots of information on the functioning of various structures or localization of a certain pathology. One of the methods, which aim is to obtain the blood oxygenation changes, is Near Infrared Spectroscopy (NIRS). This technique is relatively young, found in 1970’ by Frans Jöbsis, who discovered the brain tissue transparency for light of near infrared spectrum range and started to use this observation in order to measure hemoglobin concentration changes. The functional Near Infrared Spectroscopy (fNIRS) gains popularity on account of high results correlation with those obtained used functional Magnetic Imaging (fMRI). Moreover it is easier in application, less costly and above all it is non-invasive. Information on changes of oxyhemoglobin and deoxyhemoglobin enable assessing a brain area activation or monitoring oxygenation state during surgical intervention with introduced artificial blood flow. The aim of this thesis was to create a measuring system based on the Near Infrared Spectroscopy technique in order to obtain the oxyhemoglobin and deoxyhemoglobin changes. The project of the device, working on ATMega32U4 microcontroler, was based on literature research. It serves the purpose of tissue scanning beam generation and saving the intensity of light reemitted from blood. For the sake of convenience, both LEDs and photodiodes were placed in a 3D printed outlying probe. Generation, acquisition and recording data was programmed in dedicated Arduino environment and was based on the switching and saving algorithm. Aforementioned data give the information on the intensity of light reemitted from tissue, but in this form do not reveal the state of oxygenation of both hemoglobin compounds (oxygenated and deoxygenated). In order to acquire significant values, the data analysis algorithm was created and implemented in MATLAB environment, which provides the user with information on blood oxygenation changes. The changes of oxyhemoglobin and deoxyhemoglobin concentration calculations are based on Modified Beer – Lambert’s law. In order to verify the validity of acquired results, two tests were performed: Liquid Phantom Test and Vascular Occlusion Test. Liquid Phantom Test was held to investigate each of six photodiodes response homogeneousness on self-prepared liquid phantom. The latter test was performed in vivo. It aimed at analyzing the photodiodes responses during temporary arterial blood flow occlusion and following revival of blood circulation and make a comparison to the literature based results. This test’s purpose was to present the trend of behavior for oxyhemoglobin and deoxyhemoglobin.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Hanna Karolina Manista (FM) Hanna Karolina Manista,, Faculty of Mechatronics (FM)
Title in Polish
System do spektroskopii w bliskiej podczerwieni
Supervisor
Piotr Bogorodzki (FM) Piotr Bogorodzki,, Faculty of Mechatronics (FM)
Certifying unit
Faculty of Mechatronics (FM)
Affiliation unit
Faculty of Mechatronics (FM)
Study subject / specialization
, Inżynieria Biomedyczna (Biomedical Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Jakub Żmigrodzki (FM/IMBE) Jakub Żmigrodzki,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM) Piotr Bogorodzki (FM) Piotr Bogorodzki,, Faculty of Mechatronics (FM)
Keywords in Polish
Spektroskopia w bliskiej podczerwieni, oksygenacja tkanek
Keywords in English
Near Infrared Spectroscopy, tissue oxygenation
Abstract in Polish
Obrazowanie zmian utlenowania krwi w ciele dostarcza wielu istotnych informacji o sposobie funkcjonowania rozmaitych tkanek czy o lokalizacji wystąpienia patologii. Jedną z metod obrazowania tych zmian jest spektroskopia w bliskiej podczerwieni (NIRS - ang. – Near Infrared Spectroscopy). Jest to technika względnie młoda, zapoczątkowana w latach 1970’, kiedy uczony Frans Jöbsis odkrył transparentność tkanki mózgowej dla światła z zakresu bliskiej podczerwieni i rozpoczął badania mające na celu wykorzystanie tej obserwacji do obrazowania zmian stężeń hemoglobiny [1]. Metoda czynnościowej spektroskopii w bliskiej podczerwieni (fNIRS – ang. – functional Near Infrared Spectroscopy) zyskuje popularność przez dużą zgodność z wynikami wskazywanymi przez badanie funkcjonalne z wykorzystaniem techniki rezonansu magnetycznego (fMRI – ang. – functional Magnetic Imaging). Ponadto jest to metoda łatwa w aplikacji, nie wymaga dużych nakładów finansowych i jest nieinwazyjna. Zmiana stężenia hemoglobiny utlenowanej i zredukowanej pozwala m.in. na ocenę aktywności ośrodków w mózgu lub monitorowanie stanu utlenowania podczas zabiegów, w których zachodzi konieczność wprowadzenia sztucznego obiegu krwi. Tematem niniejszej pracy było opracowanie systemu pomiarowego opartego na technice czynnościowej spektroskopii w bliskiej podczerwieni fNIRS do badania zmian stężeń hemoglobiny utlenowanej i zredukowanej. Na podstawie badań literaturowych zaprojektowany został elektroniczny układ działający w oparciu o mikrokontroler ATMega32U4 Arduino Micro. Jego zadaniem jest generacja promieniowania prześwietlającego tkankę oraz zapis intensywności światła odbitego od krwi. W celu bardziej stabilnego umiejscowienia, zaprojektowana oraz wykonana techniką druku 3D została peryferyjna sonda dla diod oraz fotodiod. Układ nadawania, odbioru i zapisu sygnału został zaprogramowany w dedykowanym mikrokontrolerowi środowisku Arduino w oparciu o zaprojektowany algorytm przełączania i zapisu sygnału. Otrzymane dane są informacją o intensywności promieniowania reemitowanego, jednak w takiej postaci nie niosą informacji o utlenowaniu obu związków hemoglobiny (utlenowanej i zredukowanej). W tym celu opracowany został algorytm przetwarzania danych zaimplementowany w środowisku MATLAB. Obliczanie wartości zmian stężenia hemoglobiny utlenowanej i zredukowanej zrealizowane jest przy wykorzystaniu zmodyfikowanego prawa Lambert’a – Beer’a. W celu sprawdzenia poprawności działania systemu przeprowadzone zostały dwa testy: Test Płynnego Fantomu oraz Test Okluzji Tętnicy Ramiennej. Test Płynnego Fantomu wykonano celem sprawdzenia jednorodności odpowiedzi każdej z sześciu fotodiod na fantomie (ang. phantom) wodnym. Test Okluzji Tętnicy Ramiennej przeprowadzono in vivo, zaś jego zadaniem było sprawdzenie trendu odpowiedzi fotodiod przy chwilowym zamknięciu dopływu krwi tętniczej, a następnie przy nagłym wznowieniu krążenia i porównanie wyników z literaturą.
File
  • File: 1
    praca_inzynierska_Manista.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31708

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT7bd5f69e4a5d4a22995aa120ccd80c7e/
URN
urn:pw-repo:WUT7bd5f69e4a5d4a22995aa120ccd80c7e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page