Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Metody wytwarzania kompozytowych struktur płatowca

Agnieszka Sylwia Karpowicz

Abstract

-
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Agnieszka Sylwia Karpowicz (FPAE) Agnieszka Sylwia Karpowicz,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Supervisor
Piotr Czarnocki (FPAE/IAAM) Piotr Czarnocki,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Lotnictwo i Kosmonautyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
22-03-2016
Issue date (year)
2016
Pages
120
Internal identifier
MEL; PD-3653
Reviewers
Adam Dacko (FPAE/IAAM) Adam Dacko,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Piotr Czarnocki (FPAE/IAAM) Piotr Czarnocki,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
kompozyty, lotnictwo, metody produkcji struktur kompozytowych w lotnictwie
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Praca stanowi streszczeniowe opracowanie aktualnego stanu wiedzy o wytwarzaniu struktur kompozytowych w lotnictwie. Napisano ją na podstawie ponad stu pozycji bibliograficznych, prawie w całości angielskojęzycznych. Jest to opracowanie szczególnie przydatne dla osób, które nie miały do tej pory kontaktu z produkcją kompozytów lub ich wiedza ogranicza się do znajomości najprostszych metod wytwarzania struktur kompozytowych jak wykładane na kursie inżynierskim techniki laminowania kontaktowego i infuzji. Może być przydatna jako podstawa teoretyczna do przedmiotów o strukturach kompozytowych wykładanych na kursie magisterskim lub artykuł wprowadzający do tematu i odsyłający bezpośrednio do wielu pozycji bibliograficznych pozwalających na rozszerzenie podanego zakresu wiedzy. Artykuł rozpoczyna przegląd podstawowych wiadomości o włóknistych: ich istocie, właściwościach mechanicznych, rodzajach zbrojeń i syciw wraz z ich charakterystykami, oraz podstawowych typach struktur produkowanych z kompozytów. Praca przechodzi następnie w omówienie historii kompozytów w lotnictwie poczynając od pierwszych zastosowań, przez przesłanki do rozpoczęcia wykorzystywania kompozytów w lotnictwie, a kończąc na krokach milowych w rozwoju struktur kompozytowych, jak np. wynalezienie nowego typu zbrojenia o korzystniejszych niż poprzednie właściwościach. Kolejny fragment pracy przeznaczony jest na krótkie omówienie rozwoju struktur kompozytowych w lotnictwie na przykładzie konstrukcji Airbusa w latach 1970-2015. Znajdziemy w nim rozpiskę struktur kolejno wprowadzanych do konstrukcji samolotów kompozytowych oraz udziały struktur kompozytowych w poszczególnych samolotach. Pewną uwagę zwrócono również na omówienie specyficznych zastosowań kompozytów w lotnictwie militarnym jak np. łopaty wirnika śmigłowca czy struktury stealth. Kolejny, najważniejszy, fragment pracy stanowią opisy metod produkcji struktur kompozytowych w podziale na metody służące do produkcji kompozytów o osnowie duroplastycznej, o osnowie termoplastycznej jak i te którymi można wytwarzać oba typy kompozytów. Na początku omówione są procesy ręcznego układania i przesycania wraz z metodą natryskową i ręcznym układaniem prepregów, z utwardzaniem w autoklawie jak i wzmianką o możliwości wytwarzania struktur kompozytowych z prepregów poza autoklawem. W dalszej kolejności przedstawiono metodę infuzji wraz z jej wariacjami. Podobnie w przypadku metody RTM. Kolejno opracowano metodę nawijania włókna i pokrewne jej metody zautomatyzowanego układania taśmy i zautomatyzowanego układania włókien. Oddzielny rozdział poświęcono pultruzji i jej odmianie pozwalającej na użycie prepregów. Dalej omówiono metody wytwarzania nadające się jedynie do produkcji kompozytów termoplastycznych a między nimi: formowanie przez walcowanie, formowanie z użyciem membrany i formowanie z użyciem stempla. W rozdziałach dotyczących metod produkcji elementów kompozytowych znaleźć można opis metody, schemat wykonania a w części przypadków inne przydatne, bardziej szczegółowe informacje. W końcowej części pracy omówiono pokrótce procesy wykańczania, łączenia, diagnostyki i wykańczania struktur kompozytowych z szczególnym uwzględnieniem przykładów na konstrukcjach Boeinga.
File
  • File: 1
    INŻ Agnieszka Karpowicz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10414

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT7b02cc31b87c4c2995f620c5a7d42475/
URN
urn:pw-repo:WUT7b02cc31b87c4c2995f620c5a7d42475

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page