Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Projekt zabezpieczeń ogniochronnych hali magazynowej o konstrukcji stalowej

Ewa Świtalska

Abstract

xxx
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Ewa Świtalska Ewa Świtalska,, Undefined Affiliation
Supervisor
Mirosław Kosiorek (FCEMP/ICEn) Mirosław Kosiorek,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
21-09-2009
Issue date (year)
2009
Keywords in Polish
hala, konstrukcja stalowa
Keywords in English
xxx
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy jest projekt zabezpieczeń ogniochronnych dla konstrukcji stalowej. Konstrukcja została w całości scharakteryzowana w punkcie 6.1. Projekt ten zawiera wymagania odporności ogniowej konstrukcji, dobór zabezpieczeń ogniochronnych, podaje grubości zabezpieczeń ogniochronnych oraz wytyczne dla wykonawcy. Część projektowa pracy poprzedzona została omówieniem właściwości mechanicznych stali w warunkach pożaru. Praca zawiera również omówienie zasad stosowania zabezpieczeń ogniochronnych w konstrukcjach stalowych oraz metody ich wykonania.
File
  • File: 1
    Świtalska Ewa p. inżynierska 460.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT7af0059b1da64f7c8a0912bd2cb54287/
URN
urn:pw-repo:WUT7af0059b1da64f7c8a0912bd2cb54287

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page