Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Role of mediator in criminal proceedings

Agnieszka Monika Ośka

Abstract

In the thesis entitled "The role of the mediator in criminal proceedings", criminal mediation and the work of a mediator were characterized. The purpose of the work is to show what a mediator does in criminal matters. The first chapter describes the history and main divisions of mediation - its types and categories. Additionally, mediation definitions formulated by various authors are given. It also outlines four areas of mediation in family, business, administrative and juvenile matters. The second chapter presents the mediator's tasks. In addition, it describes the requirements that must be met to become one. He also describes the concepts of restorative justice and criminal law. One of the subsections contains a description of the types of conflicts and negative premises that prevent the initiation of mediation. The last chapter focuses on the benefits of mediation. You can also find the code of ethics of a mediator and legal sanctions regarding this profession. It details the benefits that the injured party and perpetrator of the criminal offense derives from the mediation process. The thesis of the work is that specialist knowledge, skills and experience of the mediator play a key role in the course of criminal mediation.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Agnieszka Monika Ośka (FASS) Agnieszka Monika Ośka,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Rola mediatora w postępowaniu karnym
Supervisor
Piotr Jermakowicz (FASS/DASMA) Piotr Jermakowicz,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
10-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Marek Jakubiak (FASS/DASMA) Marek Jakubiak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Piotr Jermakowicz (FASS/DASMA) Piotr Jermakowicz,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
mediacja, mediator, proces karny, historia mediacji, konflikt
Keywords in English
mediation, mediator, criminal trial, history of mediation, conflict
Abstract in Polish
W pracy dyplomowej o tytule „Rola mediatora w procesach karnych” scharakteryzowane zostały mediacje karne oraz praca mediatora. Celem pracy jest pokazanie czym zajmuje się mediator w sprawach karnych. W rozdziale pierwszym opisana została historia oraz główne podziały mediacji – jej rodzaje oraz kategorie. Dodatkowo podane zostały definicje mediacji sformułowane przez różnych autorów. Znajduje się w nim również zarys czterech obszarów stosowania mediacji w sprawach: rodzinnych, gospodarczych, administracyjnych oraz nieletnich. Rozdział drugi przedstawia zadania mediatora. Ponadto scharakteryzowano w nim wymogi, które należy spełnić, aby nim zostać. Opisuje także pojęcia sprawiedliwości naprawczej i zasady prawa karnego. Jeden z podrozdziałów zawiera opis rodzajów konfliktów oraz negatywne przesłanki uniemożliwiające wszczęcie mediacji. Ostatni rozdział skupia się na zaletach mediacji. Można w nim znaleźć także kodeks etyki mediatora oraz sankcje prawne dotyczące tego zawodu. Wyszczególniono w nim korzyści, które czerpie z procesu mediacyjnego osoba poszkodowana oraz sprawca czynu karalnego. Tezą pracy jest twierdzenie, iż specjalistyczna wiedza, posiadane umiejętności i doświadczenie mediatora pełnią kluczową rolę w przebiegu mediacji karnych.
File
  • File: 1
    PRACA_LIC_PDF.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34552

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT7acfeac7ce074a7ca614388ceeef7796/
URN
urn:pw-repo:WUT7acfeac7ce074a7ca614388ceeef7796

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page