Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Modeling of heat transfer processes in regenerative exchangers in steam power plants

Stanisław Pruszek

Abstract

The paper concerns mathematical modeling of a heat exchanger in which condensation occurs. Condensation is carried out in steam power plants, refrigeration units and heat pumps. Achieved energy efficiency depends on condenser’s performance. Methods of analysis of heat exchangers are described (ε-NTU and LMTD). Common types of condensers are presented. Physical phenomena associated with mentioned solutions are described. Relations between parameters determining achieved condensation are discussed. Exemplary models and methods for specific types of condensers are given. In the second part of the paper, an attempt to model an existing regenerative heat exchanger (shell and tube) of a steam power plant is presented. Nominal operating parameters and characteristics for variable conditions are determined. Results are compared with measured data.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Stanisław Pruszek (FPAE) Stanisław Pruszek,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Modelowanie procesów wymiany ciepła w wymiennikach regeneracyjnych siłowni parowych
Supervisor
Maciej Jaworski (FPAE/IHE) Maciej Jaworski,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Energetyka (Power Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
19-02-2016
Issue date (year)
2016
Pages
37
Internal identifier
MEL; PD-3555
Reviewers
Maciej Jaworski (FPAE/IHE) Maciej Jaworski,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Rafał Laskowski (FPAE/IHE) Rafał Laskowski,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
skraplanie, wymienniki ciepła, współczynnik przejmowania ciepła
Keywords in English
condenser, heat exchangers, heat transfer coefficient
Abstract in Polish
Praca dotyczy modelowania matematycznego wymiennika ciepła, w którym zachodzi skraplanie jednego z czynników roboczych. Proces skraplania realizowany jest zarówno w siłowniach parowych jak i urządzeniach chłodniczych, pompach ciepła. Od pracy skraplacza zależy osiągana przez urządzenie efektywność energetyczna. W części teoretycznej przedstawiono metody opisu wymienników ciepła (ε-NTU i LMTD). Zaprezentowano najważniejsze sposoby realizacji skraplania w urządzeniach. Scharakteryzowano zjawiska fizyczne związane z poszczególnymi rozwiązaniami. Opisano zależności determinujące osiągane parametry skraplania. Zaprezentowano przykładowe wzory i metody obliczania poszczególnych rodzajów skraplaczy. W drugiej części pracy przedstawiono próbę modelowania istniejącego regeneracyjnego wymiennika ciepła (płaszczowo-rurowego) wchodzącego w skład bloku parowego. Wyznaczono nominalne parametry pracy i charakterystyki dla warunków zmiennych. Wyniki zostały porównane z pomiarami wykonanymi na istniejącym urządzeniu.
File
  • File: 1
    Praca_inżynierska_SP_04.02.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9392

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT7abea08e054d43f3a5d122ada4731c1b/
URN
urn:pw-repo:WUT7abea08e054d43f3a5d122ada4731c1b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page