Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Tymczasowa siedziba Teatru Rozmaitości w Warszawie

Filip Marek Pawłowski

Abstract

The subject of this BSA project is the Temporary Pavilion for the Contemporary Performative Arts. The building is intended to operate temporarily in a variety of locations or at a fixed location with temporary tenancies of alternating theatrical institutions. The Pavilion provides an optimized solution for contemporary theaters, which, due to a variety of reasons, are affected by the lack of independent headquarters. The proposal of the Temporary Pavilion allows such institutions to maintain continuity of functioning, providing convenient operating conditions for further programme implementation and undisrupted development. The functional scheme of the building is divided into three modules, linear arrangement of which enables versatile placement options at a variety of prospective parcels. Two symmetrically situated external sectors serve as: (1) the entrance zone with integrated administrative, educational and service functions and (3) the specialized technical zone. The heart of the building in its entirety is dedicated to a multifunctional theatre hall with an auditorium with 264 seats (2). Overall architectural expression as well as the building’s materials and mode of construction correspond to the purpose and functional requirements of a theatre, moreover reflecting the temporary character of the project, including the presumed mobility of the majority of construction components. The prospective first tenant of the Pavilion would be TR Warszawa. The current headquarters of the theatre, located on Marszałkowska St., have ceased to respond to the needs of this ever evolving institution. Much prolonged and unofficially detained construction plans for the new HQ at the Parade Square (Plac Defilad) in Warsaw, have forced the theatre to sublease spaces outside of the city centre. The status quo, in consequence, keeps posing great inconvenience for the theatre stuff and the audience alike. The Temporary Pavilion for the Contemporary Performative Arts could potentially resolve the situation, allowing TR Warszawa to restore their repertoire to the city centre and to successfully continue to strengthen their position on the cultural map of the capital. The proposed pilot location for the Pavilion at 3/5 Armii Ludowej Av. was selected as equally convenient for TR Warszawa and any other theatrical institutions based in Warsaw (as prospective future tenants). The land development plan, as presented, is essentially dedicated to this particular location. However it can be regarded as the model solution and to act as the exemplary pattern to be further generalized and applied to any given future location. The future of the Pavilion depends on the institutional, residential situation of both domestic and international theatrical institutions. It is hypothesized that subject to urgency and demand for temporary location, the building is meant for cyclical dismantlement, storage, freight and re-assemblage at a new location. Given this theoretical assumption, the essential design rationale encapsulates the need for efficient disassemblage and mobility of all constructional elements allowing easy, systemic storage. Accordingly, all components are designed with ergonomic construction in mind and in strictly defined dimensions, able to fit into standardized freight containers.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Filip Marek Pawłowski (WA) Filip Marek Pawłowski Wydział Architektury (WA)
Tytuł w języku polskim
Tymczasowa siedziba Teatru Rozmaitości w Warszawie
Promotor
Karolina Tulkowska-Słyk (WA/ZPAU) Karolina Tulkowska-Słyk Zakład Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego (WA/ZPAU)Wydział Architektury (WA)
Jednostka dyplomująca
Wydział Architektury (WA)
Jednostka prowadząca
Zakład Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego (WA/ZPAU)
Kierunek / specjalność studiów
Architektura i Urbanistyka
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
07-11-2019
Data (rok) wydania
2019
Identyfikator wewnętrzny
AR-1929/L
Recenzenci
Karolina Tulkowska-Słyk (WA/ZPAU) Karolina Tulkowska-Słyk Zakład Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego (WA/ZPAU)Wydział Architektury (WA) Marcin Goncikowski (WA/ZPiTA) Marcin Goncikowski Zakład Projektowania i Teorii Architektury (WA/ZPiTA)Wydział Architektury (WA)
Słowa kluczowe w języku polskim
teatr tymczasowy, pawilon teatralny, konstrukcja lekka stalowa, transparentność, mobilność, tymczasowość
Słowa kluczowe w języku angielskim
temporary theater, theater pavilion, light steel structure, transparency, mobility, temporariness
Streszczenie w języku polskim
Przedmiotem opracowania projektu inżynierskiego jest pawilon tymczasowy dla instytucji teatralnych. Budynek przeznaczony jest do czasowego funkcjonowania w różnych lokalizacjach, bądź też w stałej lokalizacji ze zmieniającymi się cyklicznie użytkownikami. Pawilon jest optymalnym rozwiązaniem lokalowym dla teatrów współczesnych, które z różnych powodów nie dysponują właściwą dla swoich potrzeb siedzibą. Propozycja obiektu budowlanego o charakterze tymczasowym pozwala na ciągłą działalność instytucji, zapewniając im dogodne warunki funkcjonowania, realizacji programu oraz dalszego rozwoju. Program budynku oparty jest o trzy podstawowe bloki funkcjonalne, których liniowy układ pozwala na uniwersalne sytuowanie obiektu na potencjalnych działkach. Dwa symetryczne sektory zewnętrzne odpowiadają za (I) strefę wejściową z towarzyszącym programem usługowo-edukacyjno-administracyjnym oraz (III) strefę techniczno-zapleczową. Serce budynku stanowi blok (II), który w całości dedykowany jest wielofunkcyjnej sali teatralnej z widownią mieszczącą 264 widzów. Wyraz architektoniczny i rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe obiektu odpowiadają na: program funkcjonalny teatru, potrzeby realizacyjne budynków tymczasowych oraz założoną mobilność maksymalnej liczby komponentów. Potencjalnym pierwszym użytkownikiem pawilonu jest Teatr Rozmaitości (TR Warszawa), którego główna siedziba przy ul. Marszałkowskiej od pewnego czasu nie spełnia wymagań szybko rozwijającej się instytucji. TR w oczekiwaniu na docelową siedzibę przy Placu Defilad zmuszony jest do wynajmowania dodatkowych przestrzeni studyjnych poza śródmieściem Warszawy. Wiąże się to z uciążliwościami zarówno dla twórców, pracowników, jak i widzów teatru. Dzięki budowie obiektu tymczasowego instytucja miałaby szansę na całkowite przywrócenie repertuaru do centrum miasta oraz stałe umacnianie swojego wizerunku na kulturalnej mapie Warszawy. Propozycja pierwszej lokalizacji budynku przy Al. Armii Ludowej 3/5 jest korzystna zarówno dla Teatru Rozmaitości, jak i dla pozostałych instytucji teatralnych w Warszawie. Projekt zagospodarowania terenu dedykowany jest pierwotnie wybranej działce i stanowi rozwiązanie, będące przykładem dla dalszego sytuowania budynku w innych miejscach. Przyszłość pawilonu zależy od sytuacji lokalowych teatrów w Polsce i za granicą. Przewiduje się, że w zależności od zapotrzebowania potencjalnych instytucji na siedzibę tymczasową, budynek przeznaczony jest do cyklicznej rozbiórki, magazynowania, transportu oraz ponownego budowania w nowej lokalizacji. Dlatego koniecznym założeniem projektowym jest możliwość sprawnego przewiezienia elementów konstrukcyjnych i budowlanych oraz ich bezpiecznego składowania. W odpowiedzi, wszystkie komponenty niezbędne do ponownego montażu obiektu zaprojektowane zostały w gabarytach pozwalających na zapakowanie ich do blaszanych kontenerów transportowych.
Plik pracy
  • Plik: 1
    275763_INŻ_O.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 33108

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT7a95117ade4f46bc81487c25ac98b8bf/
URN
urn:pw-repo:WUT7a95117ade4f46bc81487c25ac98b8bf

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony