Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analiza wpływu zainstalowania dużej liczby linii kablowych na stabilność napięciową systemu elektroenergetycznego

Jonasz Jałbrzykowski

Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jonasz Jałbrzykowski (FoEE) Jonasz Jałbrzykowski,, Faculty of Electrical Engineering (FoEE)
Supervisor
Konrad Gryszpanowicz (FoEE/IEPE) Konrad Gryszpanowicz,, The Institute of Electrical Power Engineering (FoEE/IEPE)Faculty of Electrical Engineering (FoEE)
Certifying unit
Faculty of Electrical Engineering (FoEE)
Affiliation unit
The Institute of Electrical Power Engineering (FoEE/IEPE)
Study subject / specialization
, Elektrotechnika
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Konrad Gryszpanowicz (FoEE/IEPE) Konrad Gryszpanowicz,, The Institute of Electrical Power Engineering (FoEE/IEPE)Faculty of Electrical Engineering (FoEE) Dariusz Baczyński (FoEE/IEPE) Dariusz Baczyński,, The Institute of Electrical Power Engineering (FoEE/IEPE)Faculty of Electrical Engineering (FoEE)
File
  • File: 1
    praca_pI_WE_PW_2016_Jonasz_Jałbrzykowski.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 45896

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT7a87fde2146948cebec420c7510c3172/
URN
urn:pw-repo:WUT7a87fde2146948cebec420c7510c3172

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page