Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design project of selected elements of terraced residential building in Chmilnyk, Ukraine

Mariya Dumova

Abstract

The following thesis represents an attempt to find the boundary between architect's vision and optimal structural solution that fulfill safety, serviceability and durability requirements. In contemporary architecture the building ceases to be only the result of architect's imagination but rather becomes to be the final effect of transformation of his inspiration for seeking new forms through technological capabilities in construction. The building is a kind of ingenious, not devoid of compromises, action strategy. The final result of decisions taken mainly depends on architect's and constructor's agreement at the early stages of the project. There comes a time when is needed to organize their relationship for the logical justification of proposed design options in order to create tomorrow's architecture. Analytical part of the thesis includes material solutions, determining types of actions and their combinations, next modeling of structure static scheme and then applying loading. Defined in this way basic section forces were used for dimensioning of selected reinforced concrete elements which, with as low as possible elements weight, has been meet requirements of ultimate and serviceability limit states recommended by Eurocode 2: Design of concrete structures. Part 1-1: General rules and rules for buildings. For sections which do not meet these requirements the alternative solutions have been proposed: post-tensioned part of slab, change slab thickness. Special attention was paid to behavior of the assumed concept of internal and external architecture. Punching shear capacity was checked in areas where the slab is supported on columns and walls. To increase punching shear capacity has been designed column's head and local thickening at the edges of walls. Calculations were carried out by traditional method as well as by Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016. Structural drawings were made for designed elements.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mariya Dumova (FCE) Mariya Dumova,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt konstrukcyjny wybranych elementów tarasowego budynku mieszkalnego w Chmilnyk, Ukraina
Supervisor
Maria Włodarczyk (FCE/ICE) Maria Włodarczyk,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-07-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4325
Reviewers
Paweł Chudzik (FCE/ICE) Paweł Chudzik,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Maria Włodarczyk (FCE/ICE) Maria Włodarczyk,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
ustrój płytowo-słupowy, wymiarowanie przekrojów żelbetowych, rysy, ugięcie, przebicie, płyta, słup, sprężenie.
Keywords in English
slab-column structure, dimensioning of reinforced concrete section, flexural crack, deflection, puncture, slab, column, prestressed concrete.
Abstract in Polish
Niniejsza praca stanowi próbę znalezienia granicy pomiędzy wizją architekta a optymalnym rozwiązaniem konstrukcyjnym, które spełnia wymogi normowe dotyczące bezpieczeństwa, użytkowalności i trwałości konstrukcji. We współczesnej architekturze budynek przestaje być wyłącznie wynikiem wyobraźni architekta, a staje efektem końcowym przetworzenia jego inspiracji do szukania nowych form, przez możliwości konstrukcyjno-technologiczne. Budynek jest rodzajem przemyślnej, niepozbawionej kompromisów, strategii działania. Efekt ostateczny podejmowanych decyzji projektowych w głównej mierze zależny jest od porozumienia architekta i konstruktora w fazie koncepcji i wstępnym etapie projektu. Nadchodzi czas, kiedy należy uporządkować ich wzajemne relacje dla logicznego uzasadnienia proponowanych opcji projektowych, w celu nowego kształtowania architektury jutra. Część obliczeniowa pracy polega na przyjęciu rozwiązań materiałowych, określeniu rodzaju oddziaływań i ich kombinacji, a następnie zamodelowaniu i przyjęciu schematu statycznego. Określone w ten sposób podstawowe siły przekrojowe, posłużyły do zwymiarowania wybranych elementów żelbetowych, tak żeby przy jednoczesnym możliwie niskim ciężarze konstrukcji zostały spełnione stany graniczne nośności i użytkowalności zalecane przez Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków. Dla przekrojów, w których te warunki nie są spełnione, zostały zaproponowane alternatywne rozwiązania: zastosowanie sprężenia, skokowa zmiana grubości płyty stropowej. Nacisk został położony na zachowanie założonej koncepcji rozwiązania wewnętrznej i zewnętrznej przestrzeni architektonicznej. W miejscach oparcia płyty stropowej na słupach i ścianach została sprawdzona nośność na przebicie. W celu podniesienia nośności płyty na przebicie zaprojektowano głowice dla słupów oraz pogrubienie płyty w miejscach załamania i zakończenia ściany. Obliczenia były prowadzone zarówno ręcznie jak również przy użyciu programu Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016. Dla zaprojektowanych elementów wykonane zostały rysunki konstrukcyjne.
File
  • File: 1
    praca inż-DUMOVA MARIYA-248913.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11214

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT7a6a693784904db4a9a6c77ef49f1021/
URN
urn:pw-repo:WUT7a6a693784904db4a9a6c77ef49f1021

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page