Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Structural analysis of multifamily residential building in Warsaw

Anna Łęgowska

Abstract

Structural analysis concerns multifamily residential building, located in Warsaw on the Poloneza Street designed by ATI Architektura Technika Inwestycje and supervised by dr inż. arch. Piotr Trębacz. The building has four overground floors and one underground floor, where parking garage is located. The load-bearing structure consists of monolith walls encircling one of the staircases, columns, pillars, ferroconcrete foundational footings, floor slabs and beams. Fulfilment of the framework is brick-built. The thesis consists of structural analysis of typical floor slab, floor beam, column, foundational footing and one of the stairs, designer as slab stairs with two beams. Entire construction was divided to several seperate elements and each of them was assigned proper static scheme. All the elements was designed according to the conditions of fire – fighting protection, in pursuance of Decree of the infrastructure minister from 12 April 2002 r. into technical conditions which building and their locating ought to comply (Dz. U. Nr 75, poz. 690). The ferroconcrete structure analysis has been made according to European norms (Eurocodes). Assumed construction class is S4 – designed useful life 50 years, the exposure class is XC1 or XC2, depending on the type of element. Self weight of the elements was assumed according to the norms and manufacturers directories. An assumption was made that concrete C25/30 and the types of steel B500SP and RB500 will be used in the construction. Features of the materials was established based on the relevant norms. Autodesk Robot Structural Analysis 2016 software and its module of the slab were used for the structural analysis. Reinforcement drawings were made using AutoCad Autodesk Architecture 2016 software.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Anna Łęgowska (FCE) Anna Łęgowska,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt konstrukcyjny budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Warszawie
Supervisor
Agnieszka Julita Golubińska (FCE/ICE) Agnieszka Julita Golubińska,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-07-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4382
Reviewers
Rafał Dariusz Ostromęcki (FCE/ICE) Rafał Dariusz Ostromęcki,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Agnieszka Julita Golubińska (FCE/ICE) Agnieszka Julita Golubińska,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
konstrukcja żelbetowa, obliczenia statyczne, żelbet, Eurokod, budynekmieszkalny
Keywords in English
reinforced concrete structure, structural analysis, reinforced concrete, Eurocode,residential building
Abstract in Polish
Obliczenia konstrukcyjne dotyczą budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Warszawie przy ulicy Poloneza, na podstawie projektu architektonicznego wykonanego przez biuro ATI Architektura Technika Inwestycje pod kierunkiem dr inż. arch. Piotra Trębacza. Ma on cztery kondygnacje nadziemne i jedną kondygnację podziemną na której zlokalizowany jest parking podziemny. Ustrojem nośnym są monolityczne ściany otaczające jedną z klatek schodowych, słupy filary, żelbetowe stopy fundamentowe, płyty stropowe oraz belki. Wypełnienie szkieletu stanowią ściany murowane. W zakres pracy wchodzą obliczenia płyty stropowej kondygnacji powtarzalnej, belki stropowej, słupa, stopy fundamentowej oraz jednego biegu schodów o konstrukcji płytowej z dwiema belkami spocznikowymi. Cała konstrukcja została podzielona odrębne elementy, dla których zostały przyjęte odpowiednie schematy statyczne. Wszystkie elementy zostały zaprojektowane tak, aby spełniały warunki ochrony przeciwpożarowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690). Projekt konstrukcji żelbetowej został wykonany zgodnie z normami europejskimi (Eurokodami). Przyjęta klasa konstrukcji to S4 – projektowany okres użytkowania 50 lat, a klasa ekspozycji, w zależności od elementu to XC1 lub XC2. Ciężar własny elementów wykończeniowych został przyjęty zgodnie z normami oraz katalogami producentów. Konstrukcja została zaprojektowana z betonu C25/30 oraz stali B500SP oraz RB500. Stałe materiałowe zostały przyjęte zgodnie z obowiązującymi normami. Do obliczeń statycznych konstrukcji został wykorzystany program Autodesk Robot Structural Analysis 2016 i jego moduł płyty żelbetowej. Do wykonania rysunków zbrojeniowych został wykorzystany program AutoCad Autodesk Architecture 2016.
File
  • File: 1
    praca inż-Łęgowska Anna-251901.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10925

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT7a538673c9394353b920facedfc2b2f4/
URN
urn:pw-repo:WUT7a538673c9394353b920facedfc2b2f4

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page