Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Vitrification of cesium silica sorbent by sol - gel method

Małgorzata Siwek

Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Małgorzata Siwek (FCPE) Małgorzata Siwek,, Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Title in Polish
Witryfikacja krzemionkowego sorbentu cezu metodą zol - żel
Supervisor
Eugeniusz Molga (FCPE/DPKT) Eugeniusz Molga,, Department of Process Kinetics and Thermodynamics (FCPE/DPKT)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unit
Department of Process Kinetics and Thermodynamics (FCPE/DPKT)
Study subject / specialization
, Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-02-2016
Issue date (year)
2016
Pages
67
Internal identifier
DICHP-2499
Reviewers
Eugeniusz Molga (FCPE/DPKT) Eugeniusz Molga,, Department of Process Kinetics and Thermodynamics (FCPE/DPKT)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE) Rafał Przekop (FCPE/CIPE) Rafał Przekop,, Chair of Integrated Process Engineering (FCPE/CIPE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Keywords in Polish
krzemionkowy sorbent cezu, matryca witryfikacyjna, obróbka termiczna, odpady radioaktywne, usuwanie cezu, zol – żel.
Keywords in English
cesium silica sorbent, cesium removal, nuclear waste, sol – gel, thermal treatment, vitrified glass matrix.
File
  • File: 1
    Praca dyplomowa inżynierska - Małgorzata Siwek.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9620
Additional fields
Opiekun: Andrzej Chmielewski

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT7a2953b66d5743e9b0541e69a57d69fd/
URN
urn:pw-repo:WUT7a2953b66d5743e9b0541e69a57d69fd

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page