Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project to improve the production process in a food industry company

Katarzyna Maria Moziakowska

Abstract

This work entitled "Project to improve the production process in a food industry company" was written by Katarzyna Moziakowska under the supervision of MSc. Tadeusz Kubik. The stimulus for writing this work is the need to improve the process of bottling mustard into 210 g cups in one of Warsaw's companies. To meet the expectations of its customers, the company began to offer them so-called flavor mixes - a service of packing several different products into one collective packaging. The introduction of this service necessitated changes in the production process. In the best interest of their employee, the changes began with improving the work of the operator of the tested line. The aim of the work is therefore to improve the work of the cup line operator and reduce the time losses diagnosed during observation of the process due to organizational and technical reasons. These improvements are expected to improve the quality of line operators' work and its more efficient use. Due to the fact that the TPM concept is being gradually implemented in the examined company, it was decided to introduce the idea of autonomous maintenance on the analyzed line. The means to achieve the intended goal will be the analysis of the current production process by working day photography and interviewing line employees about their work on the cup line. This will identify the place of occurrence of "bottlenecks" and will help to more accurately determine the problems faced by the operator in his daily work. The effect of the activities implemented by the author of this work is the elimination of the main problems occurring on the line. Thanks to the introduction of specific actions, it was possible, among others, extend the operator's main working time by 16% and reduce the time of losses due to organizational and technical reasons by 13%.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Katarzyna Maria Moziakowska (FoM) Katarzyna Maria Moziakowska,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt usprawnienia procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie branży spożywczej
Supervisor
Tadeusz Kubik (FoM/CIE) Tadeusz Kubik,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)
Study subject / specialization
, Inżynieria Zarządzania
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
29-10-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Danuta Rojek (FoM/CIE) Danuta Rojek,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM) Tadeusz Kubik (FoM/CIE) Tadeusz Kubik,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
produkcja, proces produkcyjny, usprawnienie procesu, fotografia dnia roboczego, TPM, autonomiczne utrzymanie ruchu
Keywords in English
production, production process, process improvement, working day photography, TPM, autonomous maintenance
Abstract in Polish
Niniejsza praca pt. „Projekt usprawnienia procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie branży spożywczej” napisana została przez Katarzynę Moziakowską pod opieką mgr inż. Tadeusza Kubika. Bodźcem kierującym do napisania niniejszej pracy jest potrzeba usprawnienia procesu rozlewu musztardy do kubeczków 210 g w jednym z warszawskich przedsiębiorstw. Aby spełnić oczekiwania swoich klientów firma zaczęła oferować im tzw. mixy smakowe – czyli usługę pakowania kilku różnych produktów do jednego opakowania zbiorczego. Wprowadzenie tej usługi pociągnęło za sobą konieczność zmian w procesie produkcyjnym. Kierując się dobrem swojego pracownika zmiany rozpoczęto od usprawnienia pracy operatora badanej linii. Celem pracy, jest zatem usprawnienie pracy operatora linii kubeczkowej oraz zredukowanie zdiagnozowanych podczas obserwacji procesu strat czasu z przyczyn organizacyjno-technicznych. Usprawnienia te mają wpłynąć na poprawę jakości pracy operatorów linii oraz jej efektywniejsze wykorzystanie. W związku z tym, iż w badanym przedsiębiorstwie sukcesywnie wdrażana jest koncepcja TPM postanowiono wprowadzić na analizowanej linii ideę autonomicznego utrzymania ruchu. Środkiem do uzyskania zamierzonego celu będzie analiza obecnego procesu produkcyjnego metodą fotografii dnia roboczego oraz przeprowadzenie wywiadów z pracownikami linii nt. ich pracy na linii kubeczkowej. Pozwoli to zidentyfikować miejsce występowania „wąskich gardeł” oraz pomoże dokładniej ustalić problemy z jakimi boryka się operator w swojej codziennej pracy. Efektem wdrożonych przez autorkę pracy działań jest wyeliminowanie głównych problemów występujących na linii. Dzięki wprowadzeniu konkretnych czynności udało się m.in. wydłużyć czas główny pracy operatora o 16% oraz skrócić czas strat z przyczyn organizacyjno-technicznych o 13 %.
File
  • File: 1
    praca_pI_WZ_Moziakowska_Katarzyna_278598.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 26870

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT79f9b4ffb19344188909dc7135a327a9/
URN
urn:pw-repo:WUT79f9b4ffb19344188909dc7135a327a9

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page