Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Modeling of pulse combustion in a valveless pulse jet engine

Grzegorz Artur Kotysz

Abstract

In spite of over one hundred years of history, pulse combustion is still not well examined. The pros of pulse combustion are used in heating industry and in unmanned aviation. In this paper the simulation of combustion in valveless pulse jet engine was created. Two- and threedimensional cases were compared. Then, the effect of fuel injection pressure and the diameter of the injector nozzle on the working of a valveless pulse jet engine was examined. Furthermore, differences between results obtained with two combustion models: eddy-dissipation and finite-rate were analyzed. Sensistivity analysis was performed concerning mesh density and simplification of geometry resulting from the utilization of symmetry planes, which reduces mesh size. Using data gathered during test firings of valveless pulse jet engine, in which author took part, and data available in literature, results obtained from simulations were verified. Finally, reasons of discrepancy between simulation and experiment results were considered and the future research was suggested.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Grzegorz Artur Kotysz (FPAE) Grzegorz Artur Kotysz,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Modelowanie spalania pulsacyjnego w bezzaworowym silniku pulsacyjnym
Supervisor
Marian Gieras (FPAE/IHE) Marian Gieras,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Lotnictwo i Kosmonautyka (Aerospace Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-02-2019
Issue date (year)
2019
Pages
55
Internal identifier
MEL; PD-4932
Reviewers
Marian Gieras (FPAE/IHE) Marian Gieras,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Wojciech Rudy (FPAE/IHE) Wojciech Rudy,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
silnik pulsacyjny, spalanie pulsacyjne, modelowanie numeryczne
Keywords in English
pulse jet engine, pulse combustion, numerical modeling, injector nozzle
Abstract in Polish
Spalanie pulsacyjne pomimo ponad stuleniej historii nie jest jeszcze dokładnie zbadane. Zalety takiego spalania dostrzegane są w ciepłownictwie, a także w lotnictwie bezzałogowym. W tej pracy wykonano symulację spalania w bezzaworowym silniku pulsacyjnym. Porównano przypadek symulacji dwuwymiarowej oraz trójwymiarowej. Następnie badano wpływ ciśnienia wtrysku paliwa oraz wielkości dyszy wtryskiwacza na pracę bezzaworowego silnika pulsacyjnego. Przeanalizowano również różnice pomiędzy wynikami uzyskanymi z użyciem dwóch modeli spalania: eddy-dissipation i finite-rate. Przeprowadzono analizę wrażliwości symulacji na gęstość siatki obliczeniowej oraz uproszczenia geometrii wynikające z wykorzystania płaszczyzn symetrii do redukcji wielkości siatki. Korzystając z danych zebranych w trakcie testów silnika pulsacyjnego, w których autor brał udział, oraz z danych dostępnych w literaturze, zweryfikowano poprawność wyników otrzymanych w przeprowadzonych symulacjach. Podjęto próbę wyjaśnienia rozbieżności niektórych parametrów pomiędzy symulacją a eksperymentem, a także wskazano obszary przyszłych badań.
File
  • File: 1
    280279_Grzegorz_Kotysz_praca_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31349

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT79f2f882806c4951b6dd16d993f72b8a/
URN
urn:pw-repo:WUT79f2f882806c4951b6dd16d993f72b8a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page