Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Centre for people getting out of the homelessness on Warsaw Prague

Katarzyna Anna Wojtczyk-Eluszkiewicz

Abstract

The project assumes creating centre/complex for people getting out of the homelessness A residential part will be a member of a team of the building development from so-called with "rotary apartments" The complex will be contains a residential part for so-called "flats allowed on a rotation" The main functions of the center will be located in the main part of the complex: - of space for workshop/therapy with specialists - of space to individual meetings - meeting places of group and shared initiatives - In complex an organization of places of employment is predicted. An additional function of the complex will be canteens for the poor and the homeless people.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Katarzyna Anna Wojtczyk-Eluszkiewicz (FA) Katarzyna Anna Wojtczyk-Eluszkiewicz,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
Ośrodek dla ludzi wychodzących z bezdomności na warszawskiej Pradze
Supervisor
Karolina Tulkowska-Słyk (FA/DAUD) Karolina Tulkowska-Słyk,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-09-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
AR-1901/L
Reviewers
Karolina Tulkowska-Słyk (FA/DAUD) Karolina Tulkowska-Słyk,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA) Magdalena Bieńkuńska (FA/DAUD) Magdalena Bieńkuńska,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
Ośrodek dla ludzi wychodzących z bezdomności
Keywords in English
Centre for people getting out of the homelessness
Abstract in Polish
Projekt zakłada stworzenie ośrodka/kompleksu dla ludzi wychodzących z bezdomności W skład zespołu zabudowy wchodzić będzie część mieszkalna z tzw. „mieszkaniami rotacyjnymi”. W części głównej kompleksu zlokalizowane będą najważniejsze funkcje ośrodka: -pomieszczenia do warsztatów/terapii ze specjalistami -Pomieszczenia do spotkań indywidualnych -miejsca spotkań grupowych i wspólnych inicjatyw -W kompleksie przewiduje się organizację miejsc pracy. Dodatkową funkcją kompleksu będzie jadłodajnia dla ubogich i bezdomnych.
File
  • File: 1
    269535_inz_1.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33171

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT79c1cdd411654fa09c41fbfdda2e2a78/
URN
urn:pw-repo:WUT79c1cdd411654fa09c41fbfdda2e2a78

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page