Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

A project of actions enhancing customer satisfaction of IKEA in Poland

Elmira Akhmedova

Abstract

The thesis concerns customer service in IKEA stores. The aim of this work is to examine the level of satisfaction of IKEA customers in Poland and, based on the results of the study, to propose a project to increase it.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Elmira Akhmedova (FoM) Elmira Akhmedova,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt działań zwiększających satysfakcję klienta firmy IKEA w Polsce
Supervisor
Bogumił Czerwiński (FoM/CMS) Bogumił Czerwiński,, Chair of Management Systems (FoM/CMS)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Management Systems (FoM/CMS)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
24-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Bogumił Czerwiński (FoM/CMS) Bogumił Czerwiński,, Chair of Management Systems (FoM/CMS)Faculty of Management (FoM) Grzegorz Rządkowski (FoM/CFFS) Grzegorz Rządkowski,, Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
marketing relacji, IKEA, satysfakcja klienta.
Keywords in English
relationship marketing, IKEA, customer satisfaction.
Abstract in Polish
Praca dotyczy obsługi klienta w firmie IKEA. Celem pracy jest zbadanie poziomu zadowolenia klientów IKEA w Polsce i na podstawie otrzymanych wyników badania zaproponowanie projektu go zwiększajacego
File
  • File: 1
    praca_pL_WZ_Akhmedova_Elmira_288492.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29560

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT79c1bd37c035420a99af7720392daf9a/
URN
urn:pw-repo:WUT79c1bd37c035420a99af7720392daf9a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page