Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The concept of developing post-military areas on the example of Fort Bema

Justyna Joanna Kirdejko

Abstract

The aim of my thesis is to develop the concept of development of the area of Fort Bema. Fort Bema is a fortification located in the Bemowo (district of Warsaw) and crucial part of Warsaw Fortress. It is one of the few well-preserved monuments of this type in Warsaw. Fort Bema is important, because of its historical and natural value. The thesis presents a general history of the fortifications and Warsaw fortress, as well as a form of development and for individual elements of the fortress. Later in the study, the Fort Bema and part of the district in which it is located was thoroughly analized. Primarily I focused on the determinants of historical, natural, legal, planning, ownership, cultural and communication.I also investigated individual elements of the fort, the current forms of development of the fort and its close surroundings. On this basis, I highlighted the limitations and indications on forms of management of analyzed area. Themain Focus of the thesis was to create a cultural and recreation center at the fort. The project shows possible ways of development, particularly related to active recreation and gastronomy. The main beneficiaries of the project would become a local community, which constitutes the largest part of the people currently visiting the fort.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Justyna Joanna Kirdejko (FGC) Justyna Joanna Kirdejko,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Koncepcja zagospodarowania terenów powojskowych na przykładzie fortu Bema
Supervisor
Małgorzata Denis (FGC/CSMES) Małgorzata Denis,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)
Study subject / specialization
, Gospodarka Przestrzenna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Anna Majewska (FGC/CSMES) Anna Majewska,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Małgorzata Denis (FGC/CSMES) Małgorzata Denis,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
fort, fortyfikacja, Bemowo, Fort Bema, Warszawa
Keywords in English
fort, fortification, Bemowo, Fort Bema, Warsaw
Abstract in Polish
Celem mojej pracy dyplomowej jest opracowanie koncepcji zagospodarowanie terenu Fortu Bema. Fort Bema to fortyfikacja położona na terenie warszawskiej dzielnicy Bemowo i wchodząca w skład Twierdzy Warszawa. Jest jednym z niewielu dobrze zachowanych tego typu zabytków w Warszawie. Fort Bema jest ważny ze względu na swoją wartość historyczną i przyrodniczą. W pracy przedstawiono ogólną historię fortyfikacji i Twierdzy Warszawa, a także formę zagospodarowania i stan poszczególnych elementów twierdzy. W dalszej części pracy przeanalizowano Fort Bema i fragment dzielnicy, w której jest położony. Przede wszystkim skupiono się na uwarunkowaniach historycznych, przyrodniczych, prawnych, planistycznych, własnościowych, kulturowych i komunikacyjnych . Prześledzono również stan poszczególnych elementów fortu, obecne formy zagospodarowania fortu i jego najbliższego otoczenia. Na tej podstawie wyróżniono ograniczenia i wskazania dotyczące form zagospodarowania obszaru analizy. Skupiono się na utworzeniu centrum kulturalno-wypoczynkowego na terenie fortu. W projekcie przedstawiono możliwe sposoby zagospodarowania, szczególnie związane z aktywnym wypoczynkiem i gastronomią. Głównymi beneficjentami projektu stałaby się lokalna społeczność, która stanowi największą część ludzie obecnie odwiedzających fort.
File
  • File: 1
    praca inżynierska-tekst.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 4465

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT799a239c05e94e87976ed485020303c7/
URN
urn:pw-repo:WUT799a239c05e94e87976ed485020303c7

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page