Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The design of an automatic window blinds control system using daylight intensity

Michał Marek Zuchniak

Abstract

The aim of the thesis was to design a system of automatic blinds controlled by the intensity of daylight. At the beginning of the described thesis there is a justification for the choice of the topic as well as the needs of the product described on the Polish market. Next element of the thesis is a mechanical design of the project, including the selection of elements such as: roller blinds, bearings, motor as well as the design of hubs and elements for fixing the blinds. The chapter also includes calculations of the forces acting on the bearing as well as the required moment of force generated by the engine. The chapter describing electrical design includes the selection of key components such as a microcontroller or a light intensity sensor. Based on the power demand of the mentioned elements, the power supply for the system is selected and the electrical scheme of the entire project is created. In the part of the thesis focusing on the algorithm. The chapter includes principle of the program's operation as well as justification of selected solutions. At the end there is a user manual. Finally, the work includes a cost estimate of selected components as well as limitations and potential further development of the project.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Marek Zuchniak (FPE) Michał Marek Zuchniak,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Projekt automatycznego systemu sterowania rolet okiennych za pomocą natężenia światła dziennego
Supervisor
Zbigniew Gulbinowicz (FPE/IMP) Zbigniew Gulbinowicz,, The Institute of Mechanics and Printing (FPE/IMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Mechanics and Printing (FPE/IMP)
Study subject / specialization
, Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Jacek Mateusz Bajkowski (FPE/IMP) Jacek Mateusz Bajkowski,, The Institute of Mechanics and Printing (FPE/IMP)Faculty of Production Engineering (FPE) Zbigniew Gulbinowicz (FPE/IMP) Zbigniew Gulbinowicz,, The Institute of Mechanics and Printing (FPE/IMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
automatyczne rolety, silnik komutatorowy, przekładnia ślimakowa, mikrokontroler, czujnik natężenia światła, algorytm sterowania
Keywords in English
automatic blinds, Brush DC electric motor, worm drive, microcontroller, light intensity sensor, control algorithm
Abstract in Polish
Celem pracy inżynierskiej było zaprojektowanie systemu automatycznych rolet sterowanych natężeniem światła dziennego. Na początku opisywanej pracy znajduje się uzasadnienie wyboru tematu a także potrzeby opisywanego produktu na Polskim rynku. Następnie opisany zostaje projekt mechaniczny, zawierający dobór elementów takich jak: rolety, łożyska, silnik, a także zaprojektowanie piast i elementów mocowania rolet. Rozdział także uwzględnia obliczenia dotyczące sił działających na łożysko jak i wymaganego momentu siły wytwarzanego przez silnik. Rozdział dotyczący projektu elektrycznego uwzględnia dobór kluczowych podzespołów jak mikrokontroler czy czujnik natężenia światła. Na podstawie zapotrzebowania mocy przez wymienione elementy zostaje wybrany zasilacz dla układu a także stworzony schemat elektryczny całego projektu. W części pracy dotyczącej algorytmu programu zostaje umieszczony szczegółowy opis zasady działania programu a także uzasadnienie wybranych rozwiązań. Na końcu znajduje się również instrukcja obsługi przeznaczonej dla użytkownika. Finalnie praca zawiera kosztorys wybranych podzespołów a także limitacje i potencjalny dalszy rozwój projektu.
File
  • File: 1
    Praca_Inż_Michał_Zuchniak_272041.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30713

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT796bd9b9f2ab4c18bd64c3cf5ce69449/
URN
urn:pw-repo:WUT796bd9b9f2ab4c18bd64c3cf5ce69449

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page