Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The structural design of a residential building

Kamil Krupiński

Abstract

Summary An engineering thesis contains the structural design of a residential building. The building was located in first wind load zone and second snow load zone. The building’s design was based on reinforced concrete frames made in monolithic technology. The construction of the building contains the five-storey frames with fixed nodes. As a filling of the walls Porotherm bricks were used. Structural elements were made of C30/37 concrete. Main and secondary reinforcement and all stirrups were designed as made of B500SP steel. Ceilings were designed as beam-and-block floor system TERIVA 4.0/3. Vertical communication is provided by concrete monolithic staircase and elevator. List of contents: Chapter one – technical description, Chapter two – building’s loads determination, Chapter three – statical calculations and sizing ceilings TERIVA, Chapter four – frame of C-C axis calculations: statical calculations, sizing of some elements, Chapters five and six – respectively bibliography and drawings list. A graphic documentation containing architecture and structural elements as well as other necessary attachments were attached.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Kamil Krupiński (FCEMP) Kamil Krupiński,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt konstrukcyjny budynku mieszkalnego
Supervisor
Piotr Wiliński (FCEMP/ICEn) Piotr Wiliński,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
21-10-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Andrzej Dzięgielewski (FCEMP/ICEn) Andrzej Dzięgielewski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Piotr Wiliński (FCEMP/ICEn) Piotr Wiliński,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
słowa kluczowe: konstrukcja szkieletowa, budynek mieszkalny, rama żelbetowa
Keywords in English
keywords: a frame construction, a residential building, a reinforced concrete frame
Abstract in Polish
Streszczenie Przedmiotem opracowania jest praca dyplomowa inżynierska zawierająca projekt konstrukcyjny budynku mieszkalnego. Projektowany budynek jest usytuowany w obszarze, gdzie obowiązuje 1 strefa obciążenia wiatrem i 2 strefa obciążenia śniegiem. Budynek został zaprojektowany jako szkieletowy w technologii żelbetowej monolitycznej. Konstrukcję szkieletową stanowią pięciokondygnacyjne ramy o węzłach sztywnych złożone ze słupów i rygli. Jako wypełnienie przyjęto ściany wykonane z pustaków Porotherm. Do wykonania elementów konstrukcyjnych przyjęto beton klasy C30/37. Jako zbrojenie główne, pręty rozdzielcze i strzemiona przyjęto stal żebrowaną B500SP. Stropy oraz stropodach przyjęto gęstożebrowe na belkach kratownicowych (TERIVA 4,0/3). W budynku komunikację pionową zapewniać będą monolityczne schody płytowe oraz winda. Zawartość rozdziałów: -w rozdziale pierwszym znajduje się opis techniczny, który zawiera podstawowe informacje o przeznaczeniu i parametrach projektowanego budynku; -rozdział drugi zawiera zebranie obciążeń działających na konstrukcję; -rozdział trzeci zawiera obliczenia statyczne i wymiarowanie stropów TERIVA; -rozdział czwarty zawiera obliczenia układu ramowego w osi C-C (obliczenia statyczne oraz wymiarowanie wybranych elementów konstrukcyjnych); -rozdziały piąty i szósty zawierają odpowiednio spis literatury oraz spis rysunków. Do pracy dołączono dokumentację rysunkową składającą się z rysunków architektonicznych oraz konstrukcyjnych wymiarowanych elementów, a także inne niezbędne załączniki.
File
  • File: 1
    232424_praca_dyplomowa_Kamil_Krupiński.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 4321

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT79655cff25164483b1e48c94070a9db4/
URN
urn:pw-repo:WUT79655cff25164483b1e48c94070a9db4

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page