Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design of cooling system for formula student car "WUT 3"

Robert Mateusz Bartoszewski

Abstract

The purpose of this thesis was design of the cooling system for the formula student car. The technical solutions are based on specialist literature. To fix the heat flux that the system should take, laboratory measurements were made. A very important and time-consuming part of the work was the modification and preparation of the laboratory, engine test bench. The measurements were made using modern measuring equipment. On the basis of the measurements, there were determined ratio the mechanical power of the engine to cooling losses. There were also prepared mechanical characteristics of the engine, torque and power charts. In the design part attention was focus on problems with the system during stops. For this reason there have been proposed significant modifications to the serial system. An electric water pump was chosen as well as a fan that forced air flow. The main element of the cooling system is the radiator. In his selection there were used calculations based on characteristic numbers. The designed system fills all the assumptions made at the beginning of the work.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Robert Mateusz Bartoszewski (FPAE) Robert Mateusz Bartoszewski,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Projekt układu chłodzenia bolidu Formuły Student "WUT 3"
Supervisor
Karol Pietrak (FPAE/IHE) Karol Pietrak,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Energetyka (Power Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-08-2019
Issue date (year)
2019
Pages
40
Internal identifier
MEL; PD-5224
Reviewers
Karol Pietrak (FPAE/IHE) Karol Pietrak,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Tomasz Wiśniewski (FPAE/IHE) Tomasz Wiśniewski,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
Wymiana ciepła, chłodnica, hamownia silnikowa, moc mechaniczna, strata chłodzenia, silnik spalinowy
Keywords in English
Heat transfer, radiator, engine test bench, mechanical power, cooling losses, internal combustion engine
Abstract in Polish
W pracy wykonano projekt układu chłodzenia bolidu formuły student. W zakresie rozwiązań technicznych oparto się na literaturze specjalistycznej. Aby wyznaczyć strumienie ciepła, jakie powinien odbierać układ dokonano pomiarów laboratoryjnych. Bardzo ważną i czasochłonną częścią pracy było modyfikacja i przygotowanie stanowiska pomiarowego, czyli hamowni silnikowej. Pomiary zostały dokonane przy użyciu nowoczesnej aparatury pomiarowej. Na podstawie dokonanych pomiarów wyznaczono zależności między mocą mechaniczną silnika, a stratami chłodzenia. Zostały sporządzone również charakterystyki mechaniczne silnika, wykresy momentu i mocy. W części projektowej zwrócono uwagę na problemy z układem podczas postojów. Z tego względu zaproponowano znaczące modyfikacje względem układy seryjnego. Dobrano elektryczną pompę wody oraz wentylator wymuszający przepływ powietrza. Głównym elementem układu chłodzenia jest lamelowany wymiennik ciepła. Przy jego doborze posłużono się wzorami kryterialnymi opartymi na liczbach podobieństwa. Zaprojektowany układ spełnia wszystkie postawione na początku pracy założenia.
File
  • File: 1
    Praca_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 24068

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT795f70218053488d9aed3d659e8ed068/
URN
urn:pw-repo:WUT795f70218053488d9aed3d659e8ed068

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page