Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Network sharing technologies and their application in 5G

Krzysztof Hubert Wakulski

Abstract

Modern mobile communication systems pose a big challenge to mobile Operators. Continuously growing demand for packet data traffic and lack of single user revenue growth negative trend are forcing telecom companies to pursue searching for cost optimization. The thesis contains review of mobile network sharing technologies, which are one of the ways to optimize mobile Operators business costs. Technologies currently used in 2G, 3G and 4G networks were presented and described, together with proposal of network sharing application in 5G networks deployment.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Krzysztof Hubert Wakulski (FEIT) Krzysztof Hubert Wakulski,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Techniki współdzielenia sieci i ich zastosowanie w 5G
Supervisor
Sławomir Kukliński (FEIT) Sławomir Kukliński,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Telecommunications (FEIT)
Study subject / specialization
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
30-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Grzegorz Stępniak (FEIT) Grzegorz Stępniak,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Sławomir Kukliński (FEIT) Sławomir Kukliński,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
współdzielenie sieci, 5G, MORAN, MOCN, roaming krajowy, NFV, SDN.
Keywords in English
network sharing, 5G, MORAN, MOCN, national roaming, NFV, SDN.
Abstract in Polish
Nowoczesne systemy komunikacji ruchomej stawiają przed Operatorami komórkowymi duże wyzwania. Stale rosnące zapotrzebowanie na ruch danych pakietowy oraz negatywny trend braku wzrostu przychodów od pojedynczego użytkownika z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych zmusza firmy telekomunikacyjne do ciągłego poszukiwania optymalizacji kosztów. Praca zawiera przegląd technik współdzielenia sieci komórkowych, które są jednym ze sposobów optymalizacji kosztów działalności Operatorów komórkowych. Przedstawione i opisane zostały techniki wykorzystywane w sieciach 2G, 3G i 4G, a także propozycje zastosowania współdzielenia sieci w procesie budowy sieci 5G.
File
  • File: 1
    Techniki współdzielenia sieci i ich zastosowanie w 5G - Krzysztof Wakulski.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 14110

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT7954233b32d4427eba2c806fc7465538/
URN
urn:pw-repo:WUT7954233b32d4427eba2c806fc7465538

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page