Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Ratio analysis of Bioagra S.A. in 2015-2017

Mateusz Dariusz Kalkuciński

Abstract

The aim of this work is to present the usefulness of the ratio analysis for the assessment of the financial situation of the company Bioagra S.A. in the years from 2015 to 2017. The analysis was carried out using the company's financial statements, which contributed to checking its financial condition. The work includes three chapters. The first chapter presents a detailed description of the company's operations, describes the origins of its creation and its position on the Polish and European market. The second chapter contains a detailed description of the most important indicators, which are designed to provide information on the functioning of the enterprise, business operations and its financial condition. In the third chapter, a precise ratio analysis of the company was made. The most important indicators from all existing groups, ie indicators of liquidity, profitability, turnover, market value, and debt, have been calculated and interpreted. At the end everything is summarized.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Mateusz Dariusz Kalkuciński (CESS) Mateusz Dariusz Kalkuciński,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Analiza wskaźnikowa spółki Bioagra S.A. w latach 2015-2017
Supervisor
Karolina Kluth (CESS) Karolina Kluth,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Renata Walczak (CESS) Renata Walczak,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Karolina Kluth (CESS) Karolina Kluth,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
analiza, kondycja finansowa, wskaźniki
Keywords in English
analysis, financial condition, indicators
Abstract in Polish
Celem owej pracy jest przedstawienie przydatności analizy wskaźnikowej przy ocenie kondycji finansowej spółki Bioagra S.A. w latach 2015 - 2017. Analiza została przeprowadzona przy użyciu sprawozdań finansowych spółki, co umożliwiło sprawdzenie jej kondycji finansowej. Praca składa się z trzech rozdziałów, bibliografii, spisu tabel oraz spisu rysunków. Pierwszy rozdział przedstawia szczegółową charakterystykę działalności spółki, opisuje genezę jej powstania oraz jej pozycję na rynku polskim oraz europejskim. Drugi rozdział zawiera szczegółowy opis najważniejszych wskaźników, które mają za zadanie dostarczyć informacji na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa, operacji gospodarczych oraz o jego kondycji finansowej. W trzecim rozdziale została dokonana dokładna analiza wskaźnikowa omawianej spółki. Policzone oraz zinterpretowane zostały najważniejsze wskaźniki ze wszystkich istniejących grup tj. wskaźników: płynności finansowej, rentowności, rotacji, wartości rynkowej, zadłużenia. Na sam koniec wszystko zostało podsumowane.
File
  • File: 1
    1124428.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30548

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT794a8af2dadb488c9e548fc4d5a4f396/
URN
urn:pw-repo:WUT794a8af2dadb488c9e548fc4d5a4f396

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page