Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The concept of land development of the area on the west side of Jagiellońska street

Hanna Małgorzata Szulist

Abstract

Engineer's Thesis entitled "The concept of land development on the west side of Jagiellońska Street" is a scientific study concerning the issues of urban and spatial planning. The purpose of the work is to create an optimal land development project taking under consideration principles of sustainable development, spatial order and environmental requirements. The main assumption of the work is an attractive space creation, both public and social, by combining urban planning with the natural values of the area. The concept of land development is determined by the direct vicinity of the Vistula river channel. The project was designed in order to maintain the efficiency of the Warsaw Vistula aeration corridor, so built up areas has relatively low intensity and are embedded in linear parks conducting perpendicularly to the river as well as parallel. The height of the buildings rise with the increase of the distance from Vistula. New structure of the land exploitation gives the concept a unique identity against the background of the city by creating a complexity of various functions connected by green areas. Recreational, service and residential areas are interwoven with green corridors leading to the open areas of the Vistula greenery. These connections are extremely important due to the proximity of the Natura 2000 area, and in order to increase biodiversity and conditions for the development of ecosystems, the proposed solution for service buildings are green buildings, so-called vertical forests. Apart from raising the environmental values of the area, it also increases its aesthetic values, giving it a unique identity in the background of the city.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Hanna Małgorzata Szulist (FGC) Hanna Małgorzata Szulist,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Koncepcja zagospodarowania terenu po zachodniej stronie ulicy Jagiellońskiej
Supervisor
Wojciech Bartoszczuk (FGC/CSMES) Wojciech Bartoszczuk,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)
Study subject / specialization
, Gospodarka Przestrzenna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
29-01-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Wojciech Bartoszczuk (FGC/CSMES) Wojciech Bartoszczuk,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Agnieszka Cieśla (FGC/CSMES) Agnieszka Cieśla,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
koncepcja, projekt, Warszawa, park, układ urbanistyczny, zrównoważony rozwój, zabudowa mieszkaniowa, przestrzeń publiczna, ład przestrzenny, środowisko
Keywords in English
concept, project, park, urban planning arrangement, sustainable development, housing building development, the public sphere, spatial order, environment
Abstract in Polish
Praca inżynierska pt. „Koncepcja zagospodarowania terenu po zachodniej stronie ul. Jagiellońskiej” jest opracowaniem dotyczącym zagadnień urbanistyki i planowania przestrzennego. Celem pracy jest stworzenie optymalnego projektu zagospodarowania terenu zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, ładu przestrzennego oraz wymogami środowiskowymi. Głównym założeniem pracy jest stworzenie atrakcyjnej przestrzeni zarówno publicznej jak i społecznej łączącej założenia urbanistyczne z walorami naturalnymi obszaru opracowania. Koncepcja zagospodarowania terenu uwarunkowana jest bezpośrednim sąsiedztwem koryta Wisły. W projekcie utrzymana jest stosunkowo niska intensywność zabudowy, umieszczona między zielonymi ciągami pieszo-rowerowymi oraz wzdłuż parku linearnego prowadzącego przez środek terenu opracowania. Ponadto zabudowa zaprojektowana została w taki sposób, by zachować sprawność warszawskiego korytarza napowietrzającego Wisły, a wysokość budynków stopniowo zwiększa się wraz ze wzrostem odległości od terenów rzecznych. Struktura użytkowania terenu nadaje mu wyjątkową na tle miasta tożsamość tworząc kompleks różnorakich funkcji połączony terenami zieleni. Tereny rekreacyjne, usługowe oraz mieszkalne przeplatane są zielonymi korytarzami prowadzącymi na otwarte tereny zieleni nadwiślańskiej. Połączenia te są niezwykle ważne ze względu na sąsiedztwo obszaru Natura 2000. W celu podniesienie bioróżnorodności oraz warunków do rozwoju ekosystemów zaproponowane rozwiązanie dla zabudowy usługowej to zielone budynki, tak zwane pionowe lasy. Poza podniesieniem walorów środowiskowych obszaru zwiększa to także jego walory estetyczne nadając mu niepowtarzalną na tle miasta tożsamość.
File
  • File: 1
    Hanna_Szulist_Praca_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 27400

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT791a835a62694f33ab7b3d4fd1a463fe/
URN
urn:pw-repo:WUT791a835a62694f33ab7b3d4fd1a463fe

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page