Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of the sanitary installations in the selected service building

Mateusz Kania

Abstract

The aim of the project is central heating installation, cold water installation and hot water installation with circulation installation placed in Social Welfare Home. The building is placed in III rd climate zone in Niegowo, Zabrodzie Community. The building is not equipped with a basement although it has two floors. The heated area of the building equals 740 m2. In the building convection heaters will be used. The building is designed for constant people stay 24h a day, 7 days a week. Theoretical part contains issues related to the topic of the work from literature, legal acts and industry standards. Contents of the part represent designs and tables used in calculations process which apply to issues contained in the project part. Project part contains technical description and calculations of designed central heating installation, cold water installation and hot water installation with circulation installation. Calculations of design heat demanded for the whole building as well as heaters assortment have been done using Purmo OZC 6.7 software, whereas hydraulic calculations of central heating installation have been shown in the tables. Hydraulic calculations of cold water installation and hot water installation with circulation installation have been done using the author’s hydraulic resistance calculator by Kan-Therm. The calculations have been shown in the tables. The drawing part contains 1st and 2nd floor plans with installation and fittings contained. Moreover, development of central heating and isometric projection of cold water, hot water and circulation installations can be found there.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Kania (FCEMP) Mateusz Kania,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt instalcji sanitarnych w wybranym budynku usługowym
Supervisor
Jan Ircha (FCEMP/ICEn) Jan Ircha,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jan Ircha (FCEMP/ICEn) Jan Ircha,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Aneta Krajewska (FCEMP/ICEn) Aneta Krajewska,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
instalacja centralnego ogrzewania, instalacja wody zimnej, instalacja wody ciepłej, cyrkulacja
Keywords in English
central heating installation, cold water installation, hot water installation, the circulation
Abstract in Polish
Celem pracy jest projekt instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wody zimnej i instalacji cieplej wody użytkowej wraz z cyrkulacją w budynku Domu Pomocy Społecznej. Przedmiotowy budynek znajduje się w III strefie klimatycznej, w Niegowie gmina Zabrodzie. Jest to budynek niepodpiwniczony, dwu kondygnacyjny. Powierzchnia ogrzewana budynku wynosi 740 m2. W przedmiotowym budynku zastosowane zostaną grzejniki konwekcyjne. Budynek przeznaczony jest na stały pobyt ludzi przez 7 dni 24 h na dobę. Część teoretyczna zawiera zagadnienia dotyczące tematu pracy na podstawie literatury, aktów prawnych i norm branżowych. Treść części teoretycznej stanowią wzory i tabele wykorzystywane w procesie obliczeniowym i dotyczą zagadnień poruszanych w części projektowej. Część projektowa zawiera opis technicznych oraz obliczenia zaprojektowanych instalacji centralnego ogrzewania, wody zimnej i ciepłej wody użytkowej wraz z instalacją cyrkulacyjną. Obliczenia projektowego zapotrzebowania na ciepło budynku, oraz dobór grzejników wykonane zostały przy pomocy programu Purmo OZC 6.7 Basic, natomiast obliczenia hydrauliczne instalacji centralnego ogrzewania przedstawione zostały w tabelach. Do wykonania obliczeń hydraulicznych instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej oraz instalacji cyrkulacyjnej użyto autorskiego kalkulatora oporów hydraulicznych Kan-Therm i przedstawione zostały w tabelach. Część rysunkowa zawiera rysunki rzutów poszczególnych kondygnacji wraz z instalacjami i oznaczoną armaturą. Ponadto, część rysunkowa zawiera rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania oraz rzut izometryczny instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej oraz instalacji cyrkulacyjnej.
File
  • File: 1
    253998_Projekt instalacji sanitarnych w wybranym budynku usługowym.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11592

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT78fd9baacfe942d29cd371a53f360630/
URN
urn:pw-repo:WUT78fd9baacfe942d29cd371a53f360630

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page