Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The budget of the Bielsk municipality

Natalia Wróblewska

Abstract

The aim of this graduation work is showing budget of Bielsk commune in years 2013-2016, analysis and the evaluation of financial results achieved during period considered. The work is built from three parts. Theoretical chapters were written based on public finances literature, however research chapter on the basis of budget implementation reports of the Bielsk commune and on basis of data from the website of Central Statistical Office. The first chapter contains various definitions of the self-government unit and features of the self-government. This chapter is explaining why the commune is the most important unit in the decentralised system and describing organs of the commune, operating rules and sks assigned to self-government units. The chapter two is explaining concepts of budget of self-government units. It is framing rules of the budget economy. It also contains the description and the distribution of income and of expenses of self-government units. The chapter three includes a detailed analysis of incomes and expenses of the Bielsk commune in years 2013-2016. It also holds analysis of financial results in the analysed period, as well as comparing incomes, expenses and financial results with other rural boroughs from the Płock district.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Natalia Wróblewska (CESS) Natalia Wróblewska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Budżet gminy Bielsk
Supervisor
Stefan Krajewski (CESS) Stefan Krajewski,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-01-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Katarzyna Osiecka (CESS) Katarzyna Osiecka,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Stefan Krajewski (CESS) Stefan Krajewski,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
gmina, budżet gminy, jednostka samorządu terytorialnego, finanse publiczne
Keywords in English
commune, budget of the commune, self-government unit, public finance
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy jest pokazanie budżetu gminy Bielsk w latach 2013-2016, jego analiza oraz ocena wyników finansowych osiąganych w badanym okresie. Praca zbudowana jest z trzech części. Rozdziały teoretyczne zostały napisane w oparciu o literaturę z zakresu finansów publicznych, natomiast rozdział badawczy na podstawie uzyskanych sprawozdań z wykonania budżetu gminy Bielsk oraz danych zamieszczonych na stronie Głównego Urzędu Statystycznego. Rozdział pierwszy zawiera rożne definicje jednostki samorządu terytorialnego oraz cechy samorządu. Wyjaśnia dlaczego gmina jest najważniejszą jednostką w zdecentralizowanym systemie, opisuje organy gminy i zasady funkcjonowania oraz zadania przypisane jednostkom samorządu terytorialnego. Rozdział drugi wyjaśnia pojęcia związane z budżetem jednostek samorządu terytorialnego. Nakreśla reguły gospodarki budżetowej. Zawiera również opis i podział dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział trzeci obejmuje szczegółową analizę dochodów i wydatków gminy Bielsk w latach 2013-2016. Mieści również analizę wyników finansowych w badanym okresie, a także porównanie dochodów, wydatków oraz wyników finansowych z innymi gminami wiejskimi z powiatu płockiego.
File
  • File: 1
    274993_lic_ek.pdf.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 24091

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT78ef3027fb10483cb4ffea946fd25c07/
URN
urn:pw-repo:WUT78ef3027fb10483cb4ffea946fd25c07

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page