Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Projekt instalacji wewnetrznych wodno-kanalizacyjnych w szpitalu psychiatrycznym

Aleksandra Kibitlewska

Abstract

The following thesis presents designing process of water and sewerage installation in building of mental hospital. Thesis begins with description of legal basis that should be adapted during designing. The design part of the work includes general characteristics of the building such as: the hospital area, the purpose of each segments of the main pavilion, technical data and a description of the armature in which the building was equipped. Then it was presented a description of internal installation and register of results and installation parameters preceded by exemplary calculations. According to this results the pipes diameters and the minimum required pressure in the plumbing system were selected. The part concerning the sewerage system presents the selection of diameters, decreases and flows of sewerage pipes. The result of the work is a project of a water and sewerage installation containing a set of drawings and parameters necessary for implementation.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Aleksandra Kibitlewska (FEE) Aleksandra Kibitlewska,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Supervisor
Agnieszka Malesińska (FEE/DWSWT) Agnieszka Malesińska,, Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
17-01-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Stanisław Biedugnis (FEE/DWSWT) Stanisław Biedugnis,, Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Agnieszka Malesińska (FEE/DWSWT) Agnieszka Malesińska,, Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
instalacje, kanalizacja, wodociąg, woda, ścieki, szpital
Keywords in English
installations, sewerage, water supply, water, sewage, hospital
Abstract in Polish
Niniejsza praca dyplomowa przedstawia przebieg toku projektowania instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej w budynku szpitala psychiatrycznego. Pracę rozpoczyna opis podstaw prawnych, którymi należy kierować się projektując instalacje wodociągowo-kanalizacyjne. Projektowa część pracy zawiera ogólne informacje na temat charakterystyki budynku takie jak: powierzchnia szpitala, przeznaczenie poszczególnych segmentów głównego pawilonu, dane techniczne oraz opis armatury w jaką wyposażono obiekt. Następnie został przedstawiony opis instalacji wewnętrznej oraz zestawienie wyników i parametrów instalacji poprzedzonych przykładowymi obliczeniami. Na ich podstawie zostały dobrane średnice przewodów oraz wyznaczone minimalne wymagane ciśnienie w instalacji wodociągowej. Część dotycząca kanalizacji przedstawia dobór średnic, spadków i przepływów przewodów kanalizacyjnych. Efektem wykonanej pracy jest projekt instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej zawierający komplet rysunków oraz zestawionych parametrów niezbędnych do jej wykonania.
File
  • File: 1
    Aleksandra_Kibitlewska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30346

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT78c8ab341c8b499d93b00e36abbfc1e1/
URN
urn:pw-repo:WUT78c8ab341c8b499d93b00e36abbfc1e1

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page