Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Modification of epoxy resin using a mixture of two nanofillers

Beata Niska

Abstract

The modification of the epoxy resins was the aim of my study. The nanofillers such as :ultrasonic modified haloisite, haloisite modified with citric acid, haloisite modified with p-tolulenosufamid were used to modify of the epoxy resin – Epidian 5. The mechanical properties such as tensile strength, bending strength and impact strength charpy method of obtained composites were examined. The effects of used nanofillers on the mechanical properties were discussed. This work consists of two main parts: • theoretical part • the experimental section. In the experimental part were described the used raw materials , the methodology for obtaining of the composites (examples), used analytical methods used and the obtained results. Based on the obtained results and their discussion , which can be inferred that the modification of epoxy resins with used nanofillers leads to improving of the mechanical properties of the epoxy resin – Epidian 5.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Beata Niska (FCEMP) Beata Niska,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Modyfikacja żywic epoksydowych przy użyciu mieszaniny dwóch nanonapełniaczy
Supervisor
Izabella Legocka (FCEMP/IC) Izabella Legocka,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Grzegorz Makomaski (FCEMP/IC) Grzegorz Makomaski,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Izabella Legocka (FCEMP/IC) Izabella Legocka,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
Żywice epoksydowe, modyfikacja żywic, napełnianie żywic, nanonapełniacze, haloizyt, właściwości mechaniczne żywic
Keywords in English
Epoxy resin, nanofillers, , modification of the resins, filling of the resins, halloysite
Abstract in Polish
Celem pracy była modyfikacja żywic epoksydowych za pomocą nanonapełniaczy oraz zbadanie wpływu nanonapełniaczy na właściwości mechaniczne takie jak rozciąganie, zginanie i udarność. Przedmiotem badań była żywica epoksydowa Epidian 5. W pracy inżynierskiej omówiono wpływ różnych ilości haloizytu uprzednio zmodyfikowanego ultradźwiękami, kwasem cytrynowym oraz PTSA na właściwości mechaniczne (rozciąganie statyczne, zginanie 3-punktowe oraz udarność metodą Charpy’ego) żywicy epoksydowej. Powyższa praca składa się z dwóch głównych części: • części literaturowej • części doświadczalnej. W części literaturowej przestawiono wiadomości ogólne i szczegółowe dotyczące żywic epoksydowych ,ich otrzymywania, rodzajów żywic epoksydowych oraz obszarów ich zastosowań. Przedstawiono również informacje dotyczące modyfikacji żywic epoksydowych, nanonapełnia żywic, stosowanych napełniaczy oraz metod badań żywic epoksydowych . W części doświadczalnej przedstawiono opis stosowanych surowców, metodykę otrzymywania próbek, opis metod analitycznych stosowanych w pracy oraz uzyskane wyniki i ich dyskusję. Na podstawie przeprowadzonych badań i analizie uzyskanych wyników sformułowano końcowe wnioski , z których można wywnioskować , że modyfikacja żywic epoksydowych przy użyciu powyższych nanonapelniaczy prowadzi do ich istotnego wzmocnienia.
File
  • File: 1
    253889_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8105

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT78979454366d45a58ed1c273d884454a/
URN
urn:pw-repo:WUT78979454366d45a58ed1c273d884454a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page