Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Evaluation of maneuverability of agriculture tractor with a trailer and without it

Albert Godlewski

Abstract

This thesis „Evaluation of maneuverability of agriculture tractor with a trailer and without it” presents an analysis of the manoeuvrability of a vehicular agricultural tractor equipped with a front axle steered wheels in combination with one or two agricultural trailers with a front steered axle. The lateral slip angles of wheels were neglected due to low vehicle velocity. The calculations were made in accordance with the Ackermann and motorcycle models, which simplified mathematical relations to a great extent. The measure of manoeuvrability was defined as the least possible value of the external and internal turning radius and the minimal width of the vehicle’s turn. The calculations involve three models of Class agriculture tractors: Elios 230, Arion 530, Axion 950 and Autosan D46 trailer. The text is enriched by illustrations, the results are presented in a tabular and graphical form.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Albert Godlewski (FT) Albert Godlewski,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Ocena zwrotności ciągnika rolniczego z przyczepą i bez niej
Supervisor
Zbigniew Lozia (FT/DVMO) Zbigniew Lozia,, Department of Vehicle Maintance and Operation (FT/DVMO)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Vehicle Maintance and Operation (FT/DVMO)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Zbigniew Lozia (FT/DVMO) Zbigniew Lozia,, Department of Vehicle Maintance and Operation (FT/DVMO)Faculty of Transport (FT) Marek Guzek (FT/DVMO) Marek Guzek,, Department of Vehicle Maintance and Operation (FT/DVMO)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
zwrotność, ciągnik rolniczy, model Ackermanna
Keywords in English
maneuverability, agriculture tractor, Ackermann model
Abstract in Polish
Praca „Ocena zwrotności ciągnika rolniczego z przyczepą i bez niej” przedstawia analizę zwrotności kołowego ciągnika rolniczego wyposażonego w skrętne koła osi przedniej w konfiguracji z jedną i dwiema przyczepami rolniczymi o obrotnicowym mechanizmie skrętu. Analizowany ruch odbywa się z niewielkimi prędkościami, więc kąty bocznego znoszenia i elastyczność ogumienia zostały pominięte. W obliczeniach posłużono się modelem Ackermanna oraz modelem motocyklowym, co znacznie uprościło zależności matematyczne. Jako miarę zwrotności przyjęto najmniejsze możliwe wartości zewnętrznego i wewnętrznego promienia skrętu oraz najmniejszą szerokość skrętu pojazdu. Obliczenia przeprowadzono dla trzech ciągników ciągników marki Class: Eliosa 230, Ariona 530 i Axiona 950 oraz przyczepy Autosan D46. Tekst pracy wzbogacono ilustracjami, wyniki przedstawiono w postaci tabelarycznej i graficznej.
File
  • File: 1
    ocena zwrotności ciągnika rolniczego z przyczepą i bez niej.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9070

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT785408d128bc4248bec197a4c52354ce/
URN
urn:pw-repo:WUT785408d128bc4248bec197a4c52354ce

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page