Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The start-up project, which involves a website about tutorial services

Izabela Katarzyna Tatara

Abstract

The purpose of a project ‘The start-up project, which involves a website about tutorial services’ is to create functional website. The users can add advertisements and materials to the lessons. There is a blog and a forum. The main functionalities include the possibility of online lessons and giving opinions about the users. There is also well-developed search engine. In the chapter “A website as a start-up” there is information about establishing start-ups and projecting website based on literature. There is the purpose and project scope in the next chapter. The following chapters show competitors analysis by the use of www.similarweb.com and analysis of the survey to the students, the tutors and the parents. The project contains business model canvas in chapter 6, which was created on the grounds of collected information. There is a description and the screenshots of the website in another section. There is business content of the project in the thesis. There are: the market analysis, SWOT matrix, a marketing strategy, a schedule of the project, the control and update procedures. The final sections present the sources of finances and financial rating. As a result of the analysis it was found the website should go live because it meets the users criteria. The website has an opportunity to be profitable business.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Izabela Katarzyna Tatara (FoM) Izabela Katarzyna Tatara,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt start upu dotyczącego serwisu internetowego wspierającego usługi korepetytorskie
Supervisor
Olga Sobolewska (FoM/CMS) Olga Sobolewska,, Chair of Management Systems (FoM/CMS)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Management Systems (FoM/CMS)
Study subject / specialization
, Inżynieria Zarządzania
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
25-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Olga Sobolewska (FoM/CMS) Olga Sobolewska,, Chair of Management Systems (FoM/CMS)Faculty of Management (FoM) Stanisław Dyrda (FoM/CMS) Stanisław Dyrda,, Chair of Management Systems (FoM/CMS)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
analiza potrzeb potencjalnych klientów, model biznesowy, startup, strona internetowa, zarządzanie projektem
Keywords in English
analysis of prospect’s needs, business model, start-up, website, project management
Abstract in Polish
Projekt realizowany w pracy dyplomowej pt. „Projekt startupu dotyczącego serwisu internetowego wspierającego usługi korepetytorskie” ma na celu utworzenie funkcjonalnej strony internetowej. W jej zakres wchodzi możliwość dodawania ogłoszeń oraz materiałów do zajęć, a także obecność bloga i forum. Do jej głównych funkcjonalności należy możliwość prowadzenia lekcji online i dodawania opinii o innych użytkownikach. Jest tu umieszczona również zaawansowana wyszukiwarka. W rozdziale pt. „Serwis internetowy jako startup” został opisany sposób tworzenia startupów i projektowania stron internetowych w oparciu o literaturę. Następnie został zdefiniowany cel i zakres projektu. Kolejne dwa rozdziały to ocena konkurencji przeprowadzona za pomocą strony www.similarweb.com oraz analiza ankiety skierowanej do korepetytorów, uczniów i ich rodziców. Na podstawie tych informacji została utworzona kanwa modelu biznesowego, która została zawarta i opisana w rozdziale 6. Późniejszy rozdział opisuje zawartość utworzonej strony internetowej oraz zrzuty ekranu przedstawiające jej wygląd. W kolejnym etapie pracy inżynierskiej zaprezentowano biznesową część projektu. Znajduje się tu analiza wykonalności projektu składająca się z weryfikacji sytuacji rynku, analizy SWOT, strategii marketingowej, harmonogramu realizacji oraz procedur kontrolnych i aktualizacyjnych. Końcowe rozdziały prezentują źródła finansowania i ocenę finansową projektu. W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że warto wdrożyć opisany serwis, ponieważ spełnia on wymagania użytkowników. W związku z zapotrzebowaniem na to rozwiązanie, istnieje szansa, że dobrze zarządzany projekt przyniesie wysokie przychody dla organizacji.
File
  • File: 1
    Praca_dyplomowa_inżynierska_Izabela_Tatara_ZiIP.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 26817

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT77c5f1ba40994ba3b4db59256b655d97/
URN
urn:pw-repo:WUT77c5f1ba40994ba3b4db59256b655d97

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page