Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Projekt wstępny urządzenia do osuszania amortyzatorów pojazdów wycofanych z eksploatacji

Marcin Malinowski

Abstract

Rozwój techniki i postępujące procesy globalizacyjne, jakie mają miejsce na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, powodują nieodwracalne zmiany w społeczeństwach I gospodarce światowej. Znikają wszelkie bariery przepływu informacji, wymiany handlowej i kulturalnej. Tworzą się nowe gałęzie przemysłu, w życiu codziennym towarzyszą nam zaawansowane rozwiązania technologiczne, powszechnie korzystamy z najnowszych odkryć naukowych. Te wszystkie przemiany wraz z obserwowanym wzrostem ludności na świecie, w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju przemysłu motoryzacyjnego. Potrzeba szybkiego i swobodnego przemieszczania się ludzi oraz towarów to podstawa obecnej gospodarki rynkowej. Pojazdy samochodowe stały się produktem masowo wytwarzanym i eksploatowanym. Światowy park samochodowy to około 750 milionów pojazdów, z czego 150 milionów to samochody ciężarowe. Każdego roku przybywa około 40 milionów pojazdów. Przewiduje się, że do 2020 roku park samochodowy na świecie liczyć będzie miliard pojazdów. Jednak rozwój motoryzacji wpływa nie tylko na jakościową organizację społeczeństw, ale również w sposób globalny oddziałuje na środowisko naturalne. Wiąże się to z emisją do atmosfery ogromnej ilości dwutlenku węgla i innych szkodliwych substancji, z coraz większym zapotrzebowaniem na surowce naturalne i, co najważniejsze, z koniecznością zagospodarowania milionów ton odpadów. Skala ingerencji przemysłu motoryzacyjnego w środowisko naturalne jest więc ogromna. Do połowy lat osiemdziesiątych skupiano się głownie na założeniach wynikających ze spalania paliw i emisji do atmosfery zanieczyszczeń. Obecnie problem ten bada się kompleksowo, uwzględniając szereg konsekwencji, jakie ponosi człowiek i przyroda. Samochody negatywnie oddziałują na środowisko nie tylko w trakcie eksploatacji, ale również na etapie produkcji i po zakończeniu ich użytkowania. Pobór surowców i materiałów w procesie produkcyjnym pojazdów w znaczący sposób wpływa na wyczerpywanie zasobów naturalnych, a złomowanie samochodów wycofanych z eksploatacji generuje ogromne ilości odpadów. Analiza skutków rozwoju motoryzacji uwidacznia szczególną rolę ochrony środowiska, w tym recyklingu. Powtórne wykorzystanie materiałów pozwala nie tylko na oszczędności energetyczne i surowcowe, ale jest koniecznością w obliczu degradacji przyrody. Tematem pracy jest przedstawienie zagadnienia recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w Polsce i obowiązującego w tym zakresie prawa, zarysowanie procesu demontażu z wykorzystaniem specjalnych urządzeń wspomagających oraz utylizacji poszczególnych materiałów wykorzystywanych w budowie samochodów. Głównym celem pracy jest zaprojektowanie urządzenia do osuszania amortyzatorów pojazdów wycofanych z eksploatacji, dobór materiałów oraz analiza wytrzymałościowa elementów konstrukcyjnych.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marcin Malinowski (FACME) Marcin Malinowski,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Supervisor
Paweł Gomoliński (FACME/ICME) Paweł Gomoliński,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Wojciech Sobczykiewicz (FACME/ICME) Wojciech Sobczykiewicz,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
26-02-2009
Issue date (year)
2009
Pages
34
Reviewers
Artur Jankowiak (FACME/ICME) Artur Jankowiak,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1. Recykling, 2. Demontaż pojazdów, 3. Osuszanie amortyzatorów

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT77a7a4bcf20f4703a9e374423762a893/
URN
urn:pw-repo:WUT77a7a4bcf20f4703a9e374423762a893

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page