Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of organization passenger service of railway section Łuków – Lublin

Maciej Damian Bartkowski

Abstract

The aim of the thesis is presentation of proposals for solutions to increase the attractiveness of rail transport of section Łuków – Lublin, including passengers’ needs. The first chapter introduces general information about the railway line No.30, Łuków- Lublin, describes the history and present-day state of railway infrastructure. Moreover, this chapter presents technical parameters, the list of traffic stops and railway dispatch which serves passengers in this area. The second chapter contains information about passengers’ needs on the examined section. Furthermore, it describes the main cities located on the route from Łuków to Lublin . This part of thesis also shows the daily stream of passengers and the comparison of the values of different means of transport according to price and time of journey. The next chapter is about infrastructure and and means of rolling stock serving passenger rail transport on the examined section. This part of thesis includes characteristic of the most important parameters and description of railway stations on section Łuków – Lublin. Moreover, it shows companies serving the railway line No.30. and describes types of trains here. The fourth chapter reports the present state of interregional passenger transport on the examined section. It shows timetable and calculation basic parameters like capacity or commercial and technical velocity. The last chapter offers solutions which will improve the quality of passenger rail transport on section Łuków – Lubin. The project suggests permanent way change with calculation of financial outlays. What is more, this chapter gives investment proposals that are a great convenience for travellers and at the same time a factor that increases the attractiveness of the transport offer. According to passengers’ needs is a proposal of new time table with two pairs of train on the route from Łuków to Lublin.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Maciej Damian Bartkowski (FT) Maciej Damian Bartkowski,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Projekt organizacji pasażerskich przewozów kolejowych na odcinku Łuków-Lublin
Supervisor
Jarosław Poznański (FT/TSEL) Jarosław Poznański,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-03-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Jacek Kukulski (FT/TCTI) Jacek Kukulski,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT) Jarosław Poznański (FT/TSEL) Jarosław Poznański,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
infrastruktura transportu, kolej, organizacja przewozów, przewozy pasażerskie, środki transportu, transport
Keywords in English
modes of transport, organisation of carriage, passenger transport, railway, transport, transport infrastructure
Abstract in Polish
Celem pracy jest zaprezentowanie propozycji działań, które usprawnią organizację pasażerskich przewozów kolejowych na odcinku Łuków – Lublin, z uwzględnieniem potrzeb podróżnych. W pierwszym rozdziale przedstawiono ogólne informacje o linii kolejowej nr 30 Łuków - Lublin, opisano jej historię oraz stan obecny infrastruktury. Zaprezentowano wybrane parametry techniczne oraz zamieszczono wykaz posterunków ruchu i punktów ekspedycyjnych, przeznaczonych do obsługi podróżnych na badanym odcinku. Kolejny rozdział pracy zawiera informacje o potrzebach przewozowych, generowanych przez ludność w obszarze ciążenia badanego odcinka. Opisano ośrodki miejskie, przedstawiono ogólne potrzeby i cele podróżnych oraz opisano czynniki warunkujące popyt na przewozy pasażerskie. Przedstawiono również dobowe potoki pasażerów, korzystających z komunikacji drogowej oraz porównano atrakcyjność środków transportu według ceny i czasu przejazdu. Rozdział trzeci zawiera charakterystykę infrastruktury i środków transportu użytkowanych przy obsłudze pasażerskich przewozów kolejowych na badanym odcinku. Scharakteryzowano punkty eksploatacyjne przeznaczone do obsługi podróżnych. Opisano stacje kolejowe występujące na odcinku Łuków - Lublin. W rozdziale trzecim przedstawiono firmy obsługujące pasażerskie przewozy kolejowe na badanym odcinku oraz opis taboru wykorzystywanego do obsługi tych przewozów. W rozdziale czwartym zawarty jest opis stanu istniejącego w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych na odcinku Łuków - Lublin. Przedstawiono obecny rozkład jazdy oraz potoki pasażerów, korzystających z kolejowej oferty przewozowej. Obliczone zostały poszczególne parametry takie jak zdolność przepustowa, stopień wykorzystania zdolności przepustowej, prędkość techniczna i handlowa. Ostatni rozdział zawiera propozycję rozwiązań, mających na celu usprawnienie i stworzenie zoptymalizowanej organizacji pasażerskich przewozów kolejowych na odcinku Łuków - Lublin. W projekcie zaproponowano wymianę torów i podtorza na części badanego odcinka, wraz z wyliczeniem nakładów finansowych. Przedstawiono szereg działań, podnoszących atrakcyjność pasażerskich przewozów kolejowych poprzez modernizację urządzeń i miejsc do obsługi podróżnych. Uwzględniono również potrzeby podróżnych i zaproponowano nowy rozkład jazdy wraz z uruchomieniem dodatkowych par pociągów, kursujących na całej długości badanego odcinka.
File
  • File: 1
    266715_Praca_inzynierska_Maciej_Bartkowski.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31205

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT777e19a5b56a4f659b986700f75121db/
URN
urn:pw-repo:WUT777e19a5b56a4f659b986700f75121db

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page