Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Mobile application ‘Let's meet’

Karol Mieczysław Mielnicki, Filip Nasiadko

Abstract

Technology innovations constantly separate society and make communication between people poor because of overuse of internet communicaton. The purpose of this application was to try to invert this trend slightly. The project goal was to design and implement a mobile application on the iOS platform, which can simplify the process of people meeting. The ambition was to create an easy way, for two or more users, to find each other in big cities or open areas. The intention of the creators was simplicity in use. The intuitive interface lets all mechanisms of the application be understood just after a few moments of use. Though anyone of any age can use this application, Let’s Meet is geared towards the youth. The horrible truth is that teenages and children are gettting lazier and lazier. These same teens probably argue sometimes about where they are going to meet. What is fair? Is half way in between fair? This doesn’t work if one person is walking, and the other person is riding a bike. What if four people are meeting? Now it get a little more difficult to pinpoint this location. What if a bunch of people are already reletively close to each other, and two people are further. Well it doesn’t seem fair for all those people to move a long distance, when the two further away can move a longer distance. This application makes finding a place for people to meet quick and easy. Best of all it chooses a place that we can say is fair for everyone, so our lazy teenagers don’t need to fight over the place.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Karol Mieczysław Mielnicki (FMIS) Karol Mieczysław Mielnicki,, Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Filip Nasiadko (FMIS) Filip Nasiadko,, Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Title in Polish
Aplikacja mobilna “Let's meet”
Supervisor
Tomasz Brengos (FMIS/DAC) Tomasz Brengos,, Department of Algebra and Combinatorics (FMIS/DAC)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Certifying unit
Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Affiliation unit
Department of Algebra and Combinatorics (FMIS/DAC)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
03-11-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Paweł Kotowski (FMIS/DCSDCAM) Paweł Kotowski,, Department of CAD/CAM Systems Design and Computer-Aided Medicine (FMIS/DCSDCAM)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Tomasz Brengos (FMIS/DAC) Tomasz Brengos,, Department of Algebra and Combinatorics (FMIS/DAC)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Paweł Kotowski (FMIS/DCSDCAM) Paweł Kotowski,, Department of CAD/CAM Systems Design and Computer-Aided Medicine (FMIS/DCSDCAM)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Tomasz Brengos (FMIS/DAC) Tomasz Brengos,, Department of Algebra and Combinatorics (FMIS/DAC)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Keywords in Polish
Aplikacja mobilna - Geolokalizacja - Objective-C - iOS - Nawigacja - Mapa
Keywords in English
Mobile Application - GPS - Objective-C - iOS Programming - Navigation - Midpoint Algorithm - Map
Abstract in Polish
Technologiczne nowinki nieustannie oddalają od siebie społeczeństwo, sprawiająć, że ko- munikacja miedzy ludźmi spłaszcza się do tej poprzez internetowe komunikatory. Założeniem pracy jest w jakimkolwiek stopniu spróbować odwrócić ten sposób ułatwiając spotkania fanom nowych technologii. Celem pracy było zaprojektowanie i implementacja aplikacji mobilnej na platformę iOS, która ułatwia użytkownikom proces ustalania miejsca spotkania w dużych miastach lub ot- wartych przestrzeniach. Założeniem aplikacji było aby w prosty sposób, dwóch lub więcej użytkowników mogło odnaleźć się w dowolnym terenie. Zamysłem twórców była prostota w użytkowaniu. Interface jest na tyle jasny w obsłudze, że każdy eksploatator bez problemu zrozumie mechanizmyrządzące w aplikacji już po pierwszych chwilach jej użytkowania. Pomimo, że Let’s Meet jest aplikacją dostosowaną dla użytkowników w dowolnym wieku, jest on przeznaczony głownie dla młodszego pokolenia. Przykrym faktem jest, że dzisiejsza młodzież staje się coraz bardziej leniwa. Nastolatkowie oraz dzieci często kłucą się w którym miejscu powinni się spotkać. Co jest sprawiedliwe? Czy spotkanie sie w połowie drogi jest sprawiedliwe. Nie wydaje się słuszną decyzją gdy jedna z osób jedzie na rowerze a inna nie. Co jeśli czwórka osób chce się spotkać? Wtedy znalezienie sprawiedliwego środka staje się coraz trudniejsze. Co jeśli wieksza grupka osób jest blisko siebie dwie pozostałe znajdują się znacznie dalej. Nie wydaje się zasadnym spotykać w połowie drogi. Algorytm użyty do określenia punktu spotkania - “Meeting point” znajduje środek ciężkości wszystkich połączonych użytkowników na mapie. Wydaje się to najsprawiedliwszym rozwiązaniem do wyznaczenia miejsca spotkania dla grupy osób. W ten sposób aplikacja stara się zadowolić każdego odbiorce. Koniec z kłutniami! Algorytm również używa wagi prędkości użytkownika, w ten sposób, że osoby wolniej poruszające się nie będą musiały przebywać tak długich dystansów jak rowerzyści. Zaimplementowana mapa nie tylko pozwala na publikowanie swojej obecnej lokalizacji, również pokazuje najwygodniejszą trasę do celu.
File
  • File: 1
    Thesis.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9112

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT76dafd993a0e451884ba1b6f9a6c3a4a/
URN
urn:pw-repo:WUT76dafd993a0e451884ba1b6f9a6c3a4a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page