Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Expansion of the measurement system of the gas turbine

Piotr Klukowski

Abstract

In this thesis a description of the measurement system of a gas micro turbine, built as a project of “Koło Naukowe Energetyków (KNE)”, is presented with its alteration. The main purpose of work was creation of a map of measurements and implementation of aforementioned in the code of the measurement microcontroller which is described alongside with software for its programming. Also the code uploaded in the measurement microcontroller as well as the control one is partially presented. Moreover, changes and modifications of temperature sensors (thermocouples) and a rotation sensor of alternator shaft are specified. Additionally, the instruction of adding new temperature measurements is described, as well as possible problems with other types of measurements. Completing the sequence of automatic startup was the last part of this work.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Klukowski (FPAE) Piotr Klukowski,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Rozbudowa układu pomiarowego turbiny gazowej
Supervisor
Konrad Wojdan (FPAE/IHE) Konrad Wojdan,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Energetyka (Power Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-02-2016
Issue date (year)
2016
Pages
60
Internal identifier
MEL; PD-3563
Reviewers
Konrad Świrski (FPAE/IHE) Konrad Świrski,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Konrad Wojdan (FPAE/IHE) Konrad Wojdan,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
turbina gazowa, instalacja automatyki i opomiarowania, stanowisko laboratoryjne
Keywords in English
gas turbine, installation of automatic control and instrumentation, laboratory position
Abstract in Polish
W pracy zaprezentowany został opis układu pomiarowego mikro turbiny gazowej, zbudowanej jako projekt Koła Naukowego Energetyków (KNE), oraz opis modyfikacji tego układu. Głównym celem pracy było stworzenie nomenklatury pomiarów i wdrożenie jej w istniejący kod mikrokontrolera zarządzającego pomiarami. Co więcej mikrokontroler ten został opisany, jak również oprogramowanie do jego programowania. Częściowo został przedstawiony kod programu wgranego w mikrokontrolerze pomiarowym oraz mikrokontrolerze sterującym turbiną. Przedstawione zostały również zmiany i modyfikacje czujników temperatury (termopary) i czujnika obrotów wału alternatora. Dodatkowo została napisana instrukcja dodawania nowych pomiarów temperatury, jak również problemy jakie mogą wystąpić w przypadku dodawania pomiarów innego typu. Ostatnią częścią tej pracy jest dokończenie sekwencji autostartu mikro turbiny.
File
  • File: 1
    Piotr Klukowski - inżynierka.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9337

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT7671c7be12014503b5385b35580af16c/
URN
urn:pw-repo:WUT7671c7be12014503b5385b35580af16c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page