Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Przygotowanie oprogramowania do automatycznych testów symulacji hydrodynamiki relatywistycznej

Patryk Przemysław Gawryszewski

Abstract

The subject of the thesis is a comprehensive tests of the numerical algorithms solving relativistic hydrodynamic equations in order to investigate properties of heavy ion collisions at high energies. The main goal of this work is to prepare shell script for hydrodynamic program. The motivation of this work is simplify the simulation procedure by using developed script for automatic tests of relativistic hydrodynamic program. This program/shell script is integral part of this work. This Engineering thesis has been divided on six chapters. First chapter presents primary theoretical problems such as description of quark-gluon plasma and time evolution in heavy ion collision. Second chapter describes main assumptions of hydrodynamic model. Next chapter presents characteristic of used model and description of hydrodynamic program. This program uses Cartesian coordinates and high-resolution grids. Such an approach will let study effects in quark-gluon plasma caused by emission of jets which is main goal in this subject. Four chapter contains detailed specifications for program, schemes of usages and a description of the expected results generating by shell script. Five chapter presents results of work and quantitative analysis of performed simulation i.e. investigation stability of algorithm through checking energy changes of simulated system and comparison simulation results and the analytical solution. The last chapter contains a summary of the results and conclusion.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Patryk Przemysław Gawryszewski (WF) Patryk Przemysław Gawryszewski Wydział Fizyki (WF)
Tytuł w języku polskim
Przygotowanie oprogramowania do automatycznych testów symulacji hydrodynamiki relatywistycznej
Promotor
Marcin Słodkowski (WF/ZFJ) Marcin Słodkowski Zakład Fizyki Jądrowej (WF/ZFJ)Wydział Fizyki (WF)
Jednostka dyplomująca
Wydział Fizyki (WF)
Jednostka prowadząca
Zakład Fizyki Jądrowej (WF/ZFJ)
Kierunek / specjalność studiów
, Fizyka Techniczna
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
28-06-2016
Data (rok) wydania
2016
Recenzenci
Daniel Kikoła (WF/ZFJ) Daniel Kikoła Zakład Fizyki Jądrowej (WF/ZFJ)Wydział Fizyki (WF) Marcin Słodkowski (WF/ZFJ) Marcin Słodkowski Zakład Fizyki Jądrowej (WF/ZFJ)Wydział Fizyki (WF)
Słowa kluczowe w języku polskim
fizyka zderzeń ciężkich jonów, relatywistyczny model hydrodynamiczny, jet, automatyzacja symulacji, testy algorytmów numerycznych, WENO, GPU/CUDA,
Słowa kluczowe w języku angielskim
physics of heavy ions collisions, relativistic hydrodynamic model, jet, automation of simulation, test of numerical algorithm, WENO, GPU/CUDA,
Streszczenie w języku polskim
Praca przedstawiona w tym dokumencie jest częścią projektu, mającego na celu stworzenie narzędzia do badań zderzeń ciężkich jonów w oparciu o model hydrodynamiczny. Celem pracy jest automatyzacja testów programu i porównanie jego zachowania z teorią za pomocą opracowanego skryptu, który jest integralną częścią tej pracy. Praca inżynierska ta została podzielona na sześć rozdziałów. W pierwszym rozdziale przedstawiono podstawowe zagadnienia teoretyczne takie jak opis plazmy kwarkowo-gluonowej i etapy ewolucji czasowej w zderzeniu ciężko-jonowym. W drugim rozdziale opisano główne założenia modelu hydrodynamicznego. Mają one na celu ułatwienie czytelnikowi zrozumienie pracy. W następnym rozdziale przedstawiono charakterystykę wykorzystanego modelu oraz opis programów uruchamianych przez środowisko testowe. Model wykorzystany w programie wyróżnia się na tle innych modeli zastosowaniem współrzędnych kartezjańskich oraz wysokorozdzielczych siatek. Taka struktura umożliwiać będzie badanie rozchodzenia się zaburzeń będących efektem emisji jetów w plazmie kwarkowo-gluonowej, co jest jednym z głównych celów tego projektu. W czwartym rozdziale zamieszczono szczegółową specyfikację gotowego środowiska do automatycznych testów razem ze schematami działania programu oraz opisem wyników działania skryptu. W piątym rozdziale pracy zaprezentowane są wyniki i analiza ilościowa przeprowadzonych symulacji, tj. badanie stabilności algorytmu poprzez sprawdzenie zasady zachowania energii oraz ocenę wyników symulacji porównując rozwiązania analityczne testów z wynikami otrzymanymi przy pomocy programu. Ostatni rozdział zawiera podsumowanie otrzymanych wyników i wnioski.
Plik pracy
  • Plik: 1
    praca_Inż_Gawryszewski_Patryk.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 10194

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT766a15f547c54be8ab7af05be171119e/
URN
urn:pw-repo:WUT766a15f547c54be8ab7af05be171119e

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony