Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Assessment of materials of plant origin in accordance with organic certification systems

Małgorzata Dudzińska

Abstract

The subject of the the diploma thesis was the analysis of selected organic materials, such as straw, flax, wood, cork and compacted earth. The main criteria which guided the assessment were the cumulative primary energy and the cumulative carbon dioxide emissions. This work used a single-family home project, which in the following parts of the work was modified by changing the standard construction materials for the above-mentioned natural materials. The analysis used the program ArchiCAD 19 in order to generate the energy balances. Then the resistance of each of the modified partition and the total cumulative energy and cumulative CO2 emissions were calculated. On the basis of the results it was determined, which of the selected natural materials are actually beneficial for the environment.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Małgorzata Dudzińska (FCE) Małgorzata Dudzińska,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Ocena materiałów pochodzenia roślinnego zgodnie z systemami certyfikacji ekologicznej
Supervisor
Arkadiusz Węglarz (FCE/ICE) Arkadiusz Węglarz,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-05-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4454
Reviewers
Arkadiusz Węglarz (FCE/ICE) Arkadiusz Węglarz,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Szymon Firląg (FCE/ICE) Szymon Firląg,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
materiały naturalne, budownictwo zrównoważone, energia skumulowana, emisja dwutlenku węgla
Keywords in English
organic materials, sustainable construction, cumulative energy, cumulative carbon dioxide emissions
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy dyplomowej była analiza wybranych materiałów pochodzenia roślinnego, takich jak słoma, len, drewno, korek i ziemia ubijana. Główne kryteria, którymi kierowano się podczas oceny to skumulowana energia pierwotna oraz skumulowana emisja dwutlenku węgla. W pracy wykorzystano projekt domu jednorodzinnego, który w kolejnych częściach pracy poddawano modyfikacjom, zmieniając standardowe materiały budowlane na wspomniane wyżej materiały naturalne. Do analizy użyto programu ArchiCAD 19, który posłużył do wygenerowania bilansów energetycznych. Następnie obliczono opór każdej zmodyfikowanej przegrody, a także całkowitą energię skumulowaną oraz skumulowaną emisję CO2. Na podstawie otrzymanych wyników określono, które z wybranych materiałów naturalnych są rzeczywiście korzystne dla środowiska.
File
  • File: 1
    praca inż_Dudzińska Małgorzata_243538.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 6352

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT7655e0562106439ca9ef989df8149048/
URN
urn:pw-repo:WUT7655e0562106439ca9ef989df8149048

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page